Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

AV2-/Componentingång:

AV2-/Componentingång: Välj [Auto] för att TV:n ska identifiera och växla mellan component-videouttaget eller videouttaget vid anslutning till component-videouttag eller videouttag. Obs! • Du kan inte använda componentvideouttaget och videouttaget samtidigt. Högtalare: Välj mellan ljudutgång från TV-högtalare eller extern ljudutrustning. Hörlurar/Ljudutgång: Ställer in ljudutgången till hörlurar, extern ljudanläggning eller aktiv subwoofer som är ansluten till TV:n. Kopplar från hörlurar från TV:n när du väljer [Ljudutgång] eller [Subwoofer]. Hörlursbrytare: Slår på/stänger av TV:ns interna högtalare när du ansluter hörlurar till TV:n. Volym för hörlurar: Justerar volymen i hörlurarna. Obs! • Detta alternativ är inte tillgängligt när du ställt in [Hörlurar/Ljudutgång] på [Ljudutgång] eller [Subwoofer]. Ljudutgång Variabel: När en extern ljudanläggning används kan volymen som matas ut från Audio ut justeras med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Fast: Ljudutmatningen från TV:n är fast. Använd din ljudmottagares volymkontroll för att justera volymen (samt andra ljudinställningar) via din ljudanläggning. Tips! • Detta alternativ är endast tillgängligt när [Hörlurar/Ljudutgång] är inställt till Ljudutgång. Digital utsignal: Ställer in ljudsignalen som matas ut genom att ansluta kabeln för digital utsignal (optisk) eller HDMI-kabeln. Ställ in på [Auto] när du ansluter utrustning som är kompatibel med Dolby Digital eller DTS. Ställ in på [PCM] när du ansluter utrustning som inte är kompatibel med Dolby Digital eller DTS. 26 SE Tv-placering: Förbättrar högtalarinställningarna när de är inställda på [Bordsstativ] eller [Väggmontering] enligt din TV:s placering. BRAVIA Sync-inställningar Ger TV:n möjlighet att kommunicera med utrustning som är kompatibel med funktionen för BRAVIA Sync-kontroll och ansluts i TV:ns HDMI-portar. Observera att kommunikationsinställningar också måste göras på den anslutna utrustningen. BRAVIA Sync-kontroll: Ställer in om TV:ns funktioner ska länkas till den anslutna utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll. Följande funktioner är tillgängliga när det är inställt på [På]. Om den specifika Sony-utrustning som är kompatibel med BRAVIA Sync-kontroll är ansluten, tillämpas denna inställning automatiskt på ansluten utrustning. Apparater automatiskt Av: När detta är inställt på [På] stängs den anslutna utrustning som är kompatibel med BRAVIA Sync-kontroll av när din TV växlar till standbyläge. TV automatiskt På: När detta är inställt på [På] startas TV:n när du startar den anslutna utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll. BRAVIA Sync-enhetslista: Visar en lista över ansluten utrustning som är kompatibel med BRAVIA Synckontroll. Välj [Aktivera] för att uppdatera [BRAVIA Sync-enhetslista]. Tangenter för enhetskontroll: Välj knappfunktioner på TV:ns fjärrkontroll för att manövrera ansluten utrustning. Ingen Inaktiverar styrning med TV:ns fjärrkontroll. Normal För grundläggande funktioner, som t.ex. navigeringsknappar (upp, ner, vänster eller höger etc.).

Inställningstangenter För grundläggande funktioner och användning av kanalrelaterade knappar t.ex. PROG +/– eller (0-9) osv. Användbart när du styr en mottagare eller digitalbox etc. via fjärrkontrollen. Menytangenter För grundläggande funktioner och användning av HOME/OPTIONS - knapparna. Användbart när du väljer menyer på en BD-spelare etc. via fjärrkontrollen. Inställn.- och menytang. För grundläggande funktioner och användning av kanalrelaterade knappar och HOME/OPTIONS-knappen. Obs! • Viss utrustning som har [BRAVIA Synckontroll] har inte stöd för funktionen [Tangenter för enhetskontroll]. Nätverksinstallation (Endast modell KDL-40R453C, KDL-32R403C för Storbritannien) Gör att du kan ställa in IP-inställningar för TV:ns ethernet-port och upprätta nätverksanslutning. Obs! • För LAN-anslutningar, använd en kategori 5-kabel (medföljer ej). • Denna TV stöder ytterligare innehåll/tjänster som levereras av MHEG Internet Connected Services-funktionen. Allmän Internet (IPTV/ Webbtjänst/epost, osv.) stöds inte av denna TV. Kundsupport Ger dig information om din TV:s modell, programvara och annat. För mer information, se sidan 27. Ekoläge Återställ Aktuella ekoinställningar återställs till standardinställningar. Energisparläge Minskar TV:ns energiförbrukning genom att justera bakgrundsbelysningen. Om du väljer [Bild släckt], stängs bilden av. Ljudet förblir oförändrat. Vilande TV-standby Stänger av TV:n efter att den vilat under en förinställd tidsperiod. Kundsupport Modellnamn Visar modellnamnet på din TV. Programversion Visar programvaruversion på din TV. Digital Välj [Systeminformation] för att visa information om din TV:s digitalkanaler. Ext. ingångar Välj [Se AV namn] för att visa eller hantera TV-ingången. Bildkontroll Se testbild: Gör att du kan utföra en bildkontroll på skärmen. USB Systemuppdatering (endast KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Välj för att utföra systemuppdatering. Programuppdatering (förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Uppdaterar TV-systemet med USB-minne eller via nätverk. Välj [USB] eller [Nätverk] för att uppdatera. Obs! • Programuppdatering via internet kan variera beroende på TV-modeller. 27 SE SE