Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Använda ljud- och

Använda ljud- och videoutrustning 1 Starta den anslutna utrustningen. 2 Tryck på för att visa ingångskällan. 3 Tryck på / sedan på för att välja önskad ingångskälla. Det markerade alternativet väljs om 5 sekunder passerar utan åtgärd. Obs! • När du ansluter en digital ljudanläggning som inte är kompatibel med tekniken Returkanal för ljud (ARC) via en HDMI-kabel måste du ansluta en optisk ljudkabel till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) för att mata ut digitalt ljud. • Vid anslutning med en HMDI-kabel bör du se till använda en HighSpeed HDMI-kabel med kabeltypslogo (kabel som rekommenderats av Sony). • Anslut ljudkabeln till L-uttaget (mono) vid anslutning av monoutrustning. Använda BRAVIA Sync-enheter Vid anslutning av TV:n till BRAVIA Synckompatibel utrustning går det inte att styra dem tillsammans. Se till så att du i förväg utför nödvändiga inställningar. Inställningarna för BRAVIA Synckontroll måste göras både på TV:n och på den anslutna utrustningen. Se [BRAVIA Syncinställningar] (sidan 26) för inställningarna på TV:n. Se bruksanvisningen till anslutning utrustning för inställningarna på ansluten utrustning. Använda skärmspegling (förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Med skärmspegling visas skärmen på en kompatibel enhet (t.ex. en smartphone) på din stora TV-skärm genom Miracast-teknik. Ingen trådlös router (eller åtkomstpunkt) krävs för att använda denna funktion. 1 Tryck på / -knappen, välj sedan [Skärmspegling] med hjälp av /knapparna. 2 Manövrera den enhet som är kompatibel med skärmspegling för att ansluta till TV:n. Skärmen visas på enheten samt på TV:n när anslutning upprättats. Mer information finns i bruksanvisningen för enheten. Lista anslutna enheter/avregistrera enhet När standbyskärmen för skärmspegling visas, trycker du på OPTIONS och väljer därefter [Visa Enhetslista/Ta bort]. För att avregistrera en enhet, väljer du enheten i listan att radera och trycker därefter på . Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan. För att visa ett registreringsmeddelande när man försöker ansluta en enhet till TV:n Genom att aktivera denna funktion kan man undvika att en oönskad enhet ansluts. När standbyskärmen för skärmspegling visas, trycker du på OPTIONS och väljer därefter [Registreringsmeddelande] [På]. Observera att när du avböjer en registreringsbegäran från en enhet kommer du inte kunna ansluta enheten om du inte raderar den från enhetslistan. Ändra bandinställningen (för experter) När standbyskärmen för skärmspegling visas, trycker du på OPTIONS och väljer därefter [Bandinställning]. Obs! • Enheter som ska anslutas måste uppfylla följande: Skärmspeglingskompatibla enheter: 2,4 GHz-anslutning (5 GHz stöds inte). • Mer information om de trådlösa band som stöds av din enhet finns i bruksanvisningen för din enhet. 30 SE

Montera TV:n på väggen I bruksanvisningen för denna TV visas endast stegen för att förbereda montering av TV:n innan själva installationen på väggen utförs. Till kunden: Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv. Till Sony-återförsäljare och installatörer: Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt. Experthjälp krävs för installation av denna produkt, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvarigt för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation. Använd väggfästet SU-WL450 (medföljer ej) för att montera TV:n på väggen. Se också bruksanvisningen och installationsguiden som medföljer väggfästet för montering av väggfästet. På följande webbplats finns det instruktioner om hur du installerar väggfästet till din TV-modell: www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual 31 SE SE