Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Navigation i menuen Home

Navigation i menuen Home Med knappen HOME kan du få adgang til mange forskellige tv-indstillinger og funktioner. 1 Tryk på HOME. Internetindhold (undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Internetindhold leverer et bredt udvalg af ondemand-underholdning direkte til dit tv. Du kan nyde dit foretrukne internetindhold ved at oprette en internetforbindelse. Bemærk • Sørg for at slutte dit tv til internettet, og udfør [Netværksopsætning] (side 24). For at bruge internetindhold 1 Tryk på HOME, og vælg derefter [Internetindhold]. 2 Tryk på / for at vælge den ønskede internetservice i tjenestelisten, og tryk på . 3 Tryk på for at starte det ønskede internetindhold. 2 Tryk på / for at vælge en funktion, og tryk derefter på . For at forlade internetindhold Tryk på HOME. Bemærk • Hvis du oplever problemer med denne funktion, skal du kontrollere, at internetforbindelsen er indstillet korrekt. • Grænsefladen til internetindhold afhænger af internetindholdsudbyderne. • For at opdatere internetindholdstjenesterne skal du trykke på HOME og derefter vælge [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Opdater internetindhold]. For at bruge NETFLIX Tryk på NETFLIX-knappen på fjernbetjeningen for at åbne menuen. Bemærk • Det er muligt, at Netflix ikke kan anvendes via en proxy-server. 14 DK

Digital programliste 1 Tryk på HOME i digital tilstand. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Digital programliste]. 3 Tryk på /// og derefter for at vælge et program. Brug af favoritliste Med funktionen favoritter kan du angive op til fire lister med dine favoritprogrammer. Tryk på , mens du ser tv, for at oprette eller vise en favoritliste. Tip • Tryk på den blå knap for at redigere favoritlisten. Brug oversigten nederst på skærmen. Digital EPG 1 Tryk på GUIDE i digital tilstand. 2 Tryk på /// og derefter for at vælge et program. Applikationer Brug af tv'et som fotoramme Fotorammen viser klokkeslæt og kalender samtidigt med, at der vises et foto og du hører musik eller FM-radio. 1 Tryk på HOME. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Applikationer]. 3 Tryk på / og derefter for at vælge [Fotoramme-tilstand]. For at starte Fotoramme under afspilning fra USB-medie 1 Tryk på OPTIONS under visning af et foto eller afspilning af en musikfil. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Fotoramme-tilstand] for at starte fotorammen. Valg af visningstilstand Du kan ændre fotorammens visning ved at vælge [Visning] under [Indstillinger for fotoramme] (side 25). Valg af tilstanden visning af ur Du kan ændre blandt tre tilstande for visning af ur ved at vælge [Visning af ur] under [Indstillinger for fotoramme] (side 25). Bemærk • Dette tv har ikke en batteridrevet backup af uret. Hvis der opstår strømsvigt, eller hvis du frakobler netledningen, vil den aktuelle dato og tid automatisk nulstilles. SE DK 15 DK