Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Varighed For at spare

Varighed For at spare strøm, afspiller tv'et kontinuerligt i tilstanden fotoramme i op til 24 timer før det automatisk slukker. Brug ikke tilstanden fotoramme i mindst en time efter automatisk slukning for at undgå indbrændning på skærmen. Du kan ændre indstilling for [Varighed] under [Indstillinger for fotoramme] (side 25). Positionen for fotoet, uret og kalenderen ændres automatisk hver time for at undgå indbrændning på skærmen. Brug af FM-radio (kun for Rusland og Ukraine) 1 Tryk på HOME. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Applikationer]. 3 Tryk på / og derefter for at vælge [FM Radio]. 4 Tryk på PROG +/– for at vælge en FMradiostation. Ændring af forudindstillede radiostationer 1 Tryk på OPTIONS i tilstanden FM-radio. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [FM Radio Presets]. 3 Tryk på / og derefter for at vælge den radiostation, som du vil ændre. 4 Tryk på / og derefter for at ændre FM-frekvensen, og rediger derefter navnet på FM-radiostationen. Bemærk • Hvis stationen har en støjende lyd, kan du muligvis forbedre lydkvaliteten ved at trykke på /. • Hvis et FM-stereoprogram har en statisk støj, skal du trykke på AUDIO, indtil [Mono] vises. Der er ingen stereoeffekt, men støjen reduceres. Afslutning af FM-radio 1 Tryk på RETURN. Forudindstilling af radiostationer Tryk på HOME, når du bruger FMradiofunktionen første gang, og vælg [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Kanalopsætning] [FM Radio Set-up] [Aut. programindstilling]. 16 DK

Fotodeling Plus (undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Tilslut, kopier og vis foretrukne fotos på tv'et ved hjælp af dine enheder (f.eks. smartphones eller tablets). 1 Tryk på HOME. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Applikationer]. 3 Tryk på / og derefter for at vælge [Fotodeling Plus]. 4 Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte enheden til tv'et. 5 Åbn webbrowseren på enheden, når alle tilslutninger er oprettet, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at få adgang til URL. Visning af foto på tv'et 1 Tryk på din enhed for at starte. 2 Vælg et foto. Det valgte foto vil automatisk blive vist på tv'et. Gemme et foto, som vises på tv'et 1 Tryk på miniaturebilledet på din enhed, og hold derefter fotoet for at åbne kontekstmenuen. 2 Vælg [OK]. Bemærk • Tilslut et USB-flashdrev for at gemme op til 50 fotos. • Der kan tilsluttes op til 10 smartphones eller tablets til tv'et samtidigt. • Maksimal filstørrelse for hvert foto er 20 MB. • Du kan også vælge en baggrundsmusikfil med en maksimal størrelse på 30 MB. • Standardbrowseren til Android 2.3 eller en senere understøttes. • Standardbrowseren til iOS understøttes. Nogle funktioner kan imidlertid ikke bruges afhængig af versionen af dit iOS. Optagelser 1 Tryk på HOME i digital tilstand. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Optagelser]. 3 Tryk på / og for at vælge [Titelliste], [Timer-liste], [Fejlliste] eller [Manuel timeroptagelse]. Bemærk (undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) • Under optagelse kan du ikke åbne [Menu] [Internetindhold] • Tryk på knappen REC for at optage programmet, som vises lige nu, med USB HDD-optagefunktionen. SE DK 17 DK