Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

God billedkvalitet, men

God billedkvalitet, men ingen lyd på internetindhold Kvaliteten afhænger af det originale indhold, som leveres af internetudbyderen, og din forbindelses båndbredde. På grund af egenskaberne ved internetvideo vil ikke alle videoer indeholde lyd. Tv'et kan ikke oprette forbindelse til serveren Kontroller LAN-kablet eller forbindelsen til serveren og tv'et. Kontroller, om netværket er konfigureret korrekt på tv'et. Der vil blive vist en meddelelse om, at tv'et ikke kan oprette forbindelse til netværket Kontrollér de aktuelle netværksindstillinger. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Opsætning] t [Netværk] t [Netværksopsætning] t [Se netværksopsætning og status]. Hvis alle dine netværksindstillinger er "-", kan serveren muligvis tilsluttes korrekt. Kontroller netværksforbindelserne og/eller serverens betjeningsvejledning for oplysninger om forbindelse. Konfigurer netværksindstillingerne igen. Hvis LAN-kablet er sluttet til en aktiv server, og tv'et har fået en IP-adresse, skal du kontrollere din DLNA Certified medieservers forbindelser og konfigurationer. Bemærk Din IP-adressekonfiguration kan vises ved at vælge muligheden [Se netværksopsætning og status]. DLNA Certified medieserver er utilgængelig, skønt den er opført under [Medier] på Home-menuen Kontroller dit LAN-kabel/forbindelse eller dine serverforbindelser. Tv'et kan have tabt forbindelsen til serveren. Udfør [Serverdiagnosticering] for at kontrollere om din medieserver kommunikerer korrekt med tv'et. Tryk på HOME, og vælg derefter [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Opsætning] t [Netværk] t [Opsætning af hjemmenetværk] t [Serverdiagnosticering]. Ved brug af renderer-funktionen kan musikfiler ikke afspilles Nogle programmer viser en billedfil, der allerede ligger på pc'en, under musikafspilning ved brug af renderer-funktionen. Afhængigt af den forudinstallerede billedfil kan musikafspilning muligvis ikke lade sig gøre, men det kan muligvis lade sig gøre ved at ændre billedfilen. Du kunne ikke oprette forbindelse til internettet Kontroller, at LAN-kablet og netledningen på routeren/modemmet* er korrekt tilsluttet. * Din router/dit modem skal være indstillet på forhånd for at oprette forbindelse til internettet. Kontakt din internetudbyder for router-/ modemindstillinger. Du har ikke et YouTube-id Hvis du ikke har et YouTube-id og en adgangskode, kan du registrere dig via nedenstående adresse. http://www.google.com/device (Du kan også oprette et YouTube-id og en adgangskode fra din pc.) Når du har oprettet et id, kan du bruge det med det samme. Generelt Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby) Kontroller, om [Sleeptimer] er aktiveret (side 25). Kontroller, om [Varighed] er aktiveret ved hjælp af [Aut. tænd] (side 25) eller [Indstillinger for fotoramme] (side 25). Kontroller, om [Standby for passivt tv] er aktiveret (side 28). Ikke alle indgangskilder kan vælges Vælg [AV-indstillinger], og vælg [Altid] for indgangskilde (side 26). Fjernbetjeningen fungerer ikke Udskift batterierne. HDMI-udstyret vises ikke i [BRAVIA Syncenhedsliste] Kontroller, om dit udstyr er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol. Kan ikke vælge [Fra] under [BRAVIA Syncstyring] Hvis du har valgt et lydsystem, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol, kan du ikke vælge [Fra] i denne menu. Vælg [TV-højttaler] i menuen [Højttaler] for at ændre lydudgang til tvhøjttaleren (side 26). Kodeord for [Børnelås] er glemt Tryk på HOME, og vælg [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Børnelås] t [PIN-kode], og indtast derefter 9999 for PIN-kode (PIN-kode 9999 accepteres altid). 34 DK

Gem visningstilstand eller logo vises på skærmen Tryk på RETURN på fjernbetjeningen, og tryk derefter på HOME, og vælg [Indstillinger] t [Systemindstillinger] t [Opsætning] t [Automatisk opstart]. Sørg for at vælge [Hjemme] under [Placering]. Specifikationer System Panelsystem LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys Tv-system Analog: Afhængigt af det valgte land/område: B/G, D/K, L, I Digital: DVB-T/DVB-C DVB-T2* 1 Satellit* 1 : DVB-S/DVB-S2 Farve/videosystem Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0 Kanaldækning Analog: UHF/VHF/kabel-tv, afhængigt af det valgte land/område. Digital: UHF/VHF/kabel-tv, afhængigt af det valgte land/område. Satellit* 1 : IF-frekvens 950-2.150 MHz Lydeffekt (kun for 19,5 V-forsyning) 5 W + 5 W Trådløs teknologi Protokol IEEE802.11b/g/n (undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Indgangs-/udgangsstik Antenne/kabel 75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF Satellitantenne* 1 Hunstik type F IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, enkeltkabeldistribution EN50494. / AV1 21-bens scartstik (CENELEC-standard) med lyd/ videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd/ videoudgang. COMPONENT IN/ AV2 COMPONENT IN Understøttede formater: 1080p(50, 60 Hz), 1080i(50, 60 Hz), 720p(50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synkronisering PB: 0,7 Vp-p, 75 ohms PR: 0,7 Vp-p, 75 ohms Videoindgang (phono-jackstik) COMPONENT IN/ AV2 Lydindgang (phonostik) SE DK 35 DK