Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Oplysninger om

Oplysninger om varemærker • Termerne HDMI, High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. • Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. • "BRAVIA" og er varemærker tilhørende Sony Corporation. • "Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"- logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association. • For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet på licens fra DTS, Inc. DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+ Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. • TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande. • Windows Media er enten et registreret varemærke, eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. • Dette produkt indeholder teknologi, der er underlagt Microsofts intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den/de relevante licens(er) fra Microsoft. Undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. • Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast og Wi-Fi Protected Setup er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Kun for satellitmodeller: • DiSEqC er et varemærke tilhørende EUTELSAT. Dette tv understøtter DiSEqC 1.0. Dette tv er ikke beregnet til at styre motoriserede antenner. 38 DK

(undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) SE DK 39 DK