Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Letton

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Letton

Navigācija izvēlnē

Navigācija izvēlnē Home Nospiežot pogu HOME, lietotājs var piekļūt dažādiem televizora iestatījumiem un funkcijām. 1 Nospiediet HOME. Interneta saturs (izņemot modeli KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Interneta saturs nodrošina visdažādāko izklaides veidu pieejamību tieši jūsu televizorā. Izveidojot interneta savienojumu, varat izbaudīt iecienītāko interneta saturu. Piezīme. • Pārliecinieties, ka jūsu televizors ir pievienots internetam, un pabeidziet [Tīkla uzstādīšana] (24. lpp.). Interneta satura izmantošana 1 Nospiediet HOME, tad atlasiet [Interneta saturs]. 2 Nospiediet /, lai izvēlētos vēlamo video pakalpojumu no pakalpojumu saraksta, un nospiediet . 3 Nospiediet , lai sāktu skatīt vēlamo interneta saturu. 2 Lai atlasītu opciju, nospiediet /; pēc tam nospiediet . Iziešana no Interneta satura Nospiediet HOME. Piezīme. • Ja šajā solī saskaraties ar grūtībām, pārbaudiet, vai interneta savienojums ir iestatīts pareizi. • Interneta satura interfeiss atkarīgs no interneta satura sniedzēja. • Lai atjaunotu interneta satura pakalpojumus, nospiediet HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] [Sistēmas iestatīšana] [Iestatīšana] [Tīkls] [Interneta satura atsvaidzināšana]. NETFLIX izmantošana Nospiediet NETFLIX pogu uz tālvadības pults, lai skatītu izvēlni. Piezīme. • Iespējams, ka uz starpniekservera nav iespējams izmantot Netflix. 14 LV

Digitālais progr. saraksts 1 Digitālajā režīmā nospiediet HOME. 2 Lai atlasītu [Digitālais progr. Saraksts], nospiediet /, un pēc tam – . Lietotnes Televizora izmantošana fotoattēla ietvara režīmā 3 Lai atlasītu programmu, nospiediet ///, un pēc tam – . Favorītu saraksta lietošana Favorītu funkcija ļauj izveidot iecienītāko programmu sarakstus (ne vairāk kā četrus). Lai izveidotu favorītu sarakstu vai parādītu to, televizora skatīšanās laikā nospiediet . Padoms. • Lai rediģētu favorītu sarakstu, nospiediet zilo pogu. Izpildiet ekrāna apakšējā daļā redzamos norādījumus. Digitāla EPG 1 Digitālajā režīmā nospiediet GUIDE. Fotoattēla ietvara režīmā tiek parādīts fotoattēls un vienlaikus arī pulkstenis un televizors, un var arī klausīties mūziku vai FM radio. 1 Nospiediet HOME. 2 Lai atlasītu [Lietotnes], nospiediet /, un pēc tam – . 3 Lai atlasītu [Fotoattēla ietvara režīms], nospiediet /, un pēc tam – . Fotoattēla ietvara atvēršana paralēli USB multivides atskaņošanai 1 Atskaņojot fotoattēlu vai mūzikas failus, nospiediet OPTIONS. 2 Lai atlasītu opciju [Fotoattēla ietvara režīms] un palaistu fotoattēla ietvara režīmu, nospiediet /, un pēc tam – . LV Navigācija izvēlnē Home 2 Lai atlasītu programmu, nospiediet ///, un pēc tam – . Displeja režīma atlase Fotoattēla ietvara režīma displeju var mainīt, sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (25. lpp.) atlasot opciju [Displeja režīms]. Pulksteņa displeja režīma atlase Var atlasīt vienu no trijiem pulksteņa displeja režīmiem, sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (25. lpp.) atlasot opciju [Pulksteņa displejs]. Piezīme. • Šim televizoram nav pulksteņa rezerves baterijas. Notiekot barošanas padeves traucējumiem vai atvienojot barošanas vadu, pašreizējā datuma un laika iestatījums tiek atjaunots automātiski. 15 LV