Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Tartalomjegyzék FONTOS

Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . 3 Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Alkatrészek és vezérlőelemek Tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Távvezérlő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tv csatlakoztatása az internethez Internetkapcsolat beállítása . . . . . . . . . . .11 1. típus: Biztonságos hálózat Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkcióval . . . . . . 11 2. típus: Biztonságos hálózat Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkció nélkül . . . 12 3. típus: Nem biztonságos hálózat bármilyen típusú vezeték nélküli LAN-útválasztóval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. típus: Vezetékes hálózat beállítása. . . . . 12 Vezetékes hálózat előkészítése . . . . . . . . . . 13 A hálózat állapotának megtekintése . . . . . 13 Ha nem lehet kapcsolódni az internethez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Adatvédelmi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . 14 Tv-nézés Megtekintési stílus megváltoztatása . . . 15 A képernyőformátum megváltoztatása . . . 15 Jelenetválasztás beállítása. . . . . . . . . . . . . . 15 Navigálás a Főmenüben Internetes tartalom. . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Digitális műsorlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Digitális EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Alkalmazások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A tv-készülék használata fényképkeretként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FM-rádió hallgatása (csak Oroszország és Ukrajna esetében). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Képmegosztó Plusz . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Felvételek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Fénykép/zene/video lejátszása USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Otthoni hálózat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Csatlakozás otthoni hálózathoz . . . . . . . . . 22 Képátalakító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Képernyő-beállítások médiaszerverekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Rendszerbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ügyféltámogatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Csatlakoztatott eszközök műsorának megtekintése Kapcsolati ábra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Audio- és videoberendezések használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Képernyő-tükrözés használata . . . . . . . .33 A tv felszerelése a falra. . . . . . . . . . . . . . .35 További információk Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Csatornák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hálózat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Általános . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 HU

Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta. Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá. Megjegyzés • A modellnévben szereplő „x” a formára, a színváltozatra vagy a televízió-rendszerre vonatkozó számjegynek felel meg. • Kérjük, a TV használatba vétele előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” című részt (3. oldal). • A Használatba vételi útmutatóban és ebban az útmutatóban szereplő képek és ábrázolások csak hivatkozásul szolgálnak, és eltérhetnek a valós termék megjelenésétől. Az azonosító címke helye A tv-készülék típusszáma, gyártási ideje (év/hónap) és az áramellátás adatainak címkéje a televízió hátulján vagy csomagolásán találhatók. A hálózati csatlakozó típusszámának és sorozatszámának címkéi a hálózati csatlakozó alján találhatók. FIGYELMEZTETÉS A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA TÁVOL A GYERTYÁKAT ÉS AZ ÖSSZES EGYÉB NYÍLT LÁNGOT A TERMÉKTŐL. FONTOS FIGYELMEZTETÉS Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon. Megjegyzés a vezeték nélküli jellel kapcsolatban Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy a(z) készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/ Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS Az elemeket ne tegye ki túlságosan magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak. Üzembe helyezés, beállítás Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a tv az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és használja. Üzembe helyezés • A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe helyezze. • Helyezze a tv-készüléket stabil, sík felületre, hogy megelőzze annak leesését, ami személyi sérülést okozhatna, vagy a tvkészülék megrongálódását. • Helyezze el úgy a tv-készüléket, hogy a tv asztali állványa nem lógjon túl a tv-állványon (nincs mellékelve). Ha az asztali állvány túllóg tv-állványon, az a tv-készülék eldőlését vagy leesését okozhatja, ami személyi sérülést vagy a tv megrongálódását eredményezheti. • A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse! • Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony tartozékok használata, közöttük a következők: Fali konzol – SU-WL450 • A tartókat a fali konzolhoz mellékelt csavarokkal rögzítse a tvkészülékre. A mellékelt csavarok az ábrának megfelelően lettek kialakítva, a tartókampó illesztési felületétől mérve. A csavarok hossza és átmérője a fali konzol modelljétől függően különböző. A mellékelt csavarok helyett más csavarok használata a tvkészülék belső sérülését eredményezheti, illetve a készülék leesését stb. okozhatja. 8 - 12 mm Csavar (a fali konzolhoz mellékelve) Tartókampó Kampócsatlakozás a tvkészülék hátlapján 3 HU HU