Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

További információk

További információk Hibaelhárítás Ha a LED-jelzőfény vörösen villog, számolja meg, hogy hányszor villan fel (a villanások között három másodperc van). Ha a LED-jelzőfény vörösen villog, állítsa alaphelyzetbe a tv-készüléket az AC hálózati kábel leválasztásával a tv-készülékről két percre, majd kapcsolja be a tv-készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a Sony szervizközponttal, és mondja el, hogy a LEDjelzőfény hányszor villan fel vörösen (a villanások között három másodperc van). Nyomja meg a / gombot a tv-készüléken a kikapcsoláshoz, távolítsa el a AC hálózati kábelt, és értesítse a forgalmazót vagy a Sony szervizközpontot. Ha a LED-jelzőfény nem villog, ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbiak szerint. Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg a tv-készüléket egy szakemberrel. Kép Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozását. Csatlakoztassa a tv-készüléket az AC hálózati csatlakozóaljzathoz, majd nyomja meg a készülék vagy a távvezérlő / gombját. A képernyőn nem jelenik meg kép, vagy nincs menüinformáció arról a készülékről, amelyet a videobemeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott Nyomja meg a gombot a csatlakoztatott készülékek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet. Ellenőrizze a külön megvásárolható készülék és a tv-készülék közötti csatlakozást. Kettőskép vagy szellemkép Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozását, helyét vagy irányát. Csak zajos kép jelenik meg a képernyőn Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlotte meg az antenna. Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el élettartamának végére (normál használat mellett 3-5 év, tengerparton 1-2 év). Torz kép (pontozott vonalak vagy csíkok) Tartsa távol a tv-készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint az autók, motorkerékpárok, hajszárítók vagy külön megvásárolható eszközök. Külön megvásárolható készülék telepítésekor hagyjon némi helyet a készülék és a tv-készülék között. Ellenőrizze az antenna/kábel csatlakozását. Tartsa távol az antenna kábelét más csatlakozókábelektől. A kép vagy hang zajos valamely tv-csatorna megtekintése közben Állítsa be az [AFT] (automatikus finomhangolás) lehetőséget, hogy jobb vételi minőséget érjen el. Néhány apró fekete és/vagy világos pont található a képernyőn A megjelenítő egység képernyője apró képpontokból áll. A képernyőn látható kis fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak hibára. A kép kontúrjai torzak A [Film üzemmód] beállítását módosítsa valamely más beállításra (23. oldal). Nincsenek színek a színes műsorban Válassza a [Törlés] (22. oldal). Nincsenek vagy szokatlanok a színek, ha a Y, PB, PR / csatlakozókra érkező jelet nézi Ellenőrizze a / Y, PB, PR csatlakozóinak csatlakozását, és ellenőrizze, hogy minden csatlakozó szilárdan illeszkedik-e a megfelelő csatlakozóba. A csatlakoztatott készülék műsora nem jelenik meg a képernyőn Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket. Ellenőrizze a kábelek csatlakozását. Nyomja meg a gombot a csatlakoztatott készülékek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet. Illessze be helyesen a memóriakártyát vagy más tárolóeszközt a digitális fényképezőgépbe. Olyan digitális fényképezőgép memóriakártyát vagy egyéb tárolóeszközt használjon, amely a digitális fényképezőgéphez mellékelt használati útmutatóban leírtaknak megfelelően lett formázva. A működés nem minden USB-eszköz esetén garantált. Ezenkívül a működés az USB-eszköz funkcióitól és az éppen lejátszott videótól függően eltér. 36 HU

Nem lehet kiválasztani a csatlakoztatott készüléket a menüben, vagy nem lehet a bemenetet átkapcsolni Ellenőrizze a kábelek csatlakozását. Hang A kép tökéletes, de nincs hang Nyomja meg a +/– vagy (Némítás) gombot. Ellenőrizze, hogy a [Hangszóró] beállítása az [AV beállítás] menüben [Tv-hangszóró]-e (29. oldal). Ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakozója csatlakozik-e a tv-hez. Nincs hang vagy zajos Ellenőrizze, hogy a tv rendszerbeállítása megfelelő-e (23. oldal). Csatornák A kívánt csatorna nem választható ki Váltson át a digitális és az analóg mód között, és válassza ki a kívánt digitális vagy analóg csatornát. Néhány csatorna képe üres A csatorna csak kódolt/előfizetéses szolgáltatásként érhető el. Fizessen elő a fizetős tv-szolgáltatásra. Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs kép vagy hang). Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átvitel részleteivel kapcsolatban. A műholdas szolgáltatás nem jelenik meg Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy megtudja, az Ön körzetében elérhető-e a digitális szolgáltatás. Váltson egy jobb hatásfokú antennára. Hálózat * Felvételkészítés közben VODszolgáltatás nem használható. Milyen típusú eszközök csatlakoztathatók a képernyőtükrözési funkció használatához? Sony képernyőtükrözés-kompatibilis eszközök (Xperia) csatlakoztathatók. A video vagy a hang időnként kimarad A rádióhullámokat kibocsátó eszközök, pl. a vezeték nélküli LAN-eszközök vagy mikrohullámú sütők interferenciát okozhatnak a vezeték nélküli LAN-t használó képernyőtükrözési funkcióval. TVkészülékét vagy Sony képernyőtükrözéskompatibilis készülékeit (Xperia) tartsa távol az ilyen eszközöktől, vagy ha lehet, kapcsolja ki. A kommunikáció sebessége az eszközök közötti távolságtól, az eszközök közötti akadályoktól, az eszközkonfigurációtól, a rádióhullámok állapotától, a vonalfoglaltságtól vagy a használt készüléktől függően változhat. A kommunikáció megszakadhat a rádióhullámok minősége miatt. Egyes fizetős tartalmak nem játszhatók le. A forráseszköznek a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) 2.0/2.1 rendszerrel kompatibilisnek kell lennie. Egyes fizetős tartalmak nem jeleníthetők meg nem kompatibilis forráseszközön keresztül. Alkalmazások nem érhetők el Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel vagy az útválasztó/ modem* AC-tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva. * Az útválasztót/modemet előre be kell állítani az internethez való csatlakozáshoz. Az útválasztó/ modem beállításait illetően forduljon az internetszolgáltatóhoz. Próbálja később használni az alkalmazásokat. Lehet, hogy az alkalmazás tartalomszolgáltató szervere nem működik. Néha a videostream minősége gyenge, ha vezeték nélküli LAN-t használnak. A vezeték nélküli hálózat csatlakozási minősége függ a tv és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) közötti távolságtól és akadályoktól, a környezeti interferenciától és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) minőségétől. A vezeték nélküli LAN-kapcsolat nem működik vagy a rádióvételi feltételek rosszak Ellenőrizze a tv-készülék és a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) telepítési helyét. A jelfeltételeket a következő okok befolyásolhatják. Más vezeték nélküli eszközök, mikrohullámú sütők, fluoreszkáló fényforrások stb. vannak a közelben. Padlók vagy falak vannak a vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont) és a tv-készülék között. Ha a probléma az előzőek ellenőrzése után is fennáll, próbálkozzon vezetékes LANkapcsolattal. 37 HU HU