Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Polonais

Durată Pentru

Durată Pentru economisirea energiei, aparatul TV rulează continuu în modul Ramă foto timp de maximum 24 de ore înainte de a se opri automat. După oprirea automată, nu utilizaţi modul Ramă foto timp ce cel puţin o oră, pentru a evita imprimarea imaginilor pe panou. Puteţi modifica setarea [Durată] in [Setări ramă foto] (pagina 25). Pentru a evita imprimarea imaginilor pe panou, ceasul şi calendarul sunt comutate automat la fiecare oră. Urmărirea emisiunilor radio FM (numai pentru Rusia sau Ucraina) 1 Apăsaţi pe HOME. 2 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [Aplicaţii]. 3 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [FM Radio]. 4 Apăsaţi pe PROG +/– pentru a selecta un post de radio FM. Pentru a părăsi modul Radio FM 1 Apăsaţi pe RETURN. Presetarea posturilor de radio Cand utilizaţi funcţia Radio FM pentru prima dată, apăsaţi pe HOME şi selectaţi [Setări] [Setări sistem] [Configurare canal] [FM Radio Set-up] [Programare automată]. Pentru modificarea posturilor de radio presetate 1 Apăsaţi pe OPTIONS în modul Radio FM. 2 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [FM Radio Presets]. 3 Apăsaţi pe / şi pe pentru a selecta postul de radio pe care doriţi să îl modificaţi. 4 Apăsaţi pe / şi pe pentru a schimba frecvenţa FM, apoi pentru a edita numele postului de radio FM. Notă • Dacă recepţia postului este deficitară, este posibil să puteţi îmbunătăţi calitatea sunetului apăsând pe /. • Când un program stereo FM prezintă paraziţi statici, apăsaţi pe AUDIO până la apariţia indicatorului [Mono]. Efectul stereo va dispărea, dar zgomotul se va reduce. Photo Sharing Plus (cu excepţia modelului KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Conectaţi-vă, copiaţi şi vizualizaţi fotografiile favorite la aparatul TV utilizând dispozitivele dvs. (de ex., smartphone-uri sau tablete). 1 Apăsaţi pe HOME. 2 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [Aplicaţii]. 3 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [Photo Sharing Plus]. 4 Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul la aparatul TV. 5 Deschideţi browser-ul web la dispozitiv după stabilirea tuturor conexiunilor, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a accesa adresa URL. Pentru afişarea fotografiilor la aparatul TV 1 Atingeţi dispozitivul pentru a porni. 2 Selectaţi o fotografie. Fotografia selectată va fi afişată automat pe ecranul TV. Pentru salvarea unei fotografii afişate la aparatul TV 1 Atingeţi miniatura de la dispozitiv, apoi ţineţi apăsată fotografia pentru a deschide meniul contextul. 2 Selectaţi [Da]. 16 RO

Notă • Conectaţi memoria flash USB pentru a memora până la 50 de fotografii. • Pot fi conectate până la 10 smartphone-uri sau tablete la aparatul TV în acelaşi timp. • Dimensiunea maximă a fiecărui fişier foto este de 20 MB. • De asemenea, puteţi salva şi muzică de fundal cu dimensiunea de maximum 30 MB. • Este acceptat browserul implicit pentru Android 2.3 sau o versiune mai nouă. • Este acceptat browserul implicit pentru iOS; totuşi, în funcţie de versiunea iOS-ului dumneavoastră, unele funcţii nu pot fi utilizate. Înregistrări 1 Apăsaţi pe HOME în modul digital. 2 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [Înregistrări]. 3 Apăsaţi /, apoi pentru a selecta [Listă de titluri], [Listă temporizator], [Listă de erori] sau [Înregistr. cu temp. man.]. Notă (cu excepţia modelului KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) • În timpul înregistrării nu puteţi accesa [Meniu] [Conţinut de pe internet] • Apăsaţi pe butonul REC pentru a înregistra programul vizionat în momentul respectiv în modul digital cu funcţia de înregistrare HDD USB. Media Redarea de fotografii/muzică/video prin USB Puteţi beneficia de fişiere foto/muzică/video stocate într-o cameră foto digitală sau cameră video Sony, prin intermediul unui cablu USB sau al unui dispozitiv de stocare USB, la aparatul dvs. TV. 1 Conectaţi la aparatul TV un dispozitiv USB compatibil. 2 Apăsaţi pe HOME. 3 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a selecta [Media]. 4 Apăsaţi pe / şi pe pentru a selecta [Fotografie], [Muzică] sau [Video]. 5 Apare opţiunea [Selectare dispozitiv]. Apăsaţi pe / pentru a selecta un dispozitiv. (cu excepţia modelului KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 6 Apăsaţi pe /// şi pe pentru a selecta un fişier sau un folder. 7 Dacă sunt conectate mai multe dispozitive USB, apăsaţi pe butonul roşu pentru a selecta [Opţiuni redare], apoi [Selectare dispozitiv] pentru a selecta dispozitivul USB corespunzător (numai pentru modelele KDL-40R45xC şi KDL-32R40xC). Opţiuni redare Apăsaţi pe butonul roşu în vederea de tip miniatură pentru a afişa lista de setări de redare USB. 17 RO RO