Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi

BRAVIA Sync-instellingen

BRAVIA Sync-instellingen Hiermee kan de televisie een communicatie tot stand brengen met het apparatuur dat compatibel is met de BRAVIA Sync-beheerfunctie en aangesloten is op de HDMI-poorten van de televisie. Merk op dat de communicatie-instellingen ook meten worden ingesteld op het verbonden apparatuur. BRAVIA Sync-beheer: Hiermee kunt u instellen of de werking van de televisie al dan niet gelinkt wordt met het verbonden apparatuur dat compatibel is met BRAVIA Syncbeheer. Wanneer ingesteld op [Aan], is de volgende functie beschikbaar. Als er bepaalde Sony-apparatuur verbonden is dat compatibel is met BRAVIA Sync-beheer, dan wordt deze instelling automatisch voor het verbonden apparatuur geactiveerd. Auto apparatuur uit: Als deze functie is ingesteld op [Aan], wordt het aangesloten apparaat dat compatibel is met BRAVIA Syncbeheer automatisch uitgeschakeld, wanneer de televisie in de standbymodus gaat. Auto tv aan: Als deze functie is ingesteld op [Aan], wordt de televisie ingeschakeld wanneer u het aangesloten apparaat, dat compatibel is met BRAVIA Syncbeheer, inschakelt. BRAVIA Sync-apparaatlijst: Geeft een lijst weer met verbonden apparatuur dat compatibel is met BRAVIA Syncbeheer. Selecteer [Toelaten] om de [BRAVIA Sync-apparaatlijst] te actualiseren. 28 NL Toetsen voor apparaatbesturing: Selecteer de toetsfuncties van de afstandsbediening van de televisie om het verbonden apparatuur te bedienen. Geen Deactiveert de bediening via de afstandsbediening van de televisie. Normaal Voor basisbedieningen, zoals navigatieknoppen (naar omhoog, omlaag, links of rechts, etc.). Afstemtoetsen Voor basisbedieningen en de bediening van kanaalgerelateerde toetsen, zoals PROG +/– of (0-9), etc. Nuttig wanneer u een tuner of set-top box bedient via de afstandsbediening. Menutoetsen Voor basisbedieningen en de bediening van de HOME/OPTIONS toetsen. Nuttig wanneer u de men u's van een BD-speler selecteert via de afstandsbediening. Afstem- en menutoetsen Voor basisbedieningen en de bediening van kanaalgerelateerde toetsen, zoals de HOME/OPTIONS toetsen. Opmerking • Sommige apparatuur met [BRAVIA Syncbeheer] ondersteunt de [Toetsen voor apparaatbesturing]-functie niet. Netwerkinstellingen (Verenigd Koninkrijk, enkel voor model KDL-40R453C, KDL-32R403C) Hiermee kunt u de IP-instellingen van de ethernetpoort van de televisie instellen en een netwerkverbinding tot stand brengen. Opmerking • Gebruik voor LAN-verbindingen een categorie 5 kabel (niet bijgeleverd). • Deze televisie ondersteunt extra content/ services aangeboden door de MHEG Internet Connected Services-functie. Algemeen internet (IPTV/Webservice/e-mail, enz.) wordt niet door deze televisie ondersteund. Klantondersteuning Geeft informatie over het model, de software en andere zaken van uw televisie. Zie pagina 29 voor meer informatie.

Eco Reset Brengt de huidige eco-instellingen terug naar de standaardwaarden. Power Saving Vermindert het stroomgebruik van de televisie door het licht aan te passen. Het beeld wordt uitgeschakeld wanneer u [Beeld uit] selecteert. Het geluid blijft onveranderd. Inactieve TV standby Schakelt de televisie uit nadat hij voor de vooraf ingestelde tijd inactief gebeleven is. Klantondersteuning Naam model Geeft het modelnaam van uw televisie weer. Softwareversie Geeft de huidige softwareversie van uw televisie weer. Digitaal Selecteer [Systeeminformatie] om de digitale kanaalinformatie van uw televisie weer te geven. Externe ingangen Selecteer [Zien AV voorkeuze] om de televisieinvoer te bekijken of te beheren. Beeldcontrole Testbeeld weergeven: Hiermee kunt u het beeldkwaliteit van het scherm controleren. USB systeem update (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Selecteer deze functie om uw systeem te updaten. Software update (behalve KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Updates het televisiesysteem met behulp van het USB-geheugen of via het netwerk. Selecteer [USB] of [Netwerk] om te updaten. Opmerking • De software-update via het internet kan afhankelijk van de modellen van de televisie verschillen. Automatisch software download Selecteer [Aan] om de software automatisch te downloaden via een zendsignaal of netwerk. Selecteer [Uit] om deze functie te deactiveren. Fabrieksinstellingen Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Nadat dit proces voltooid is, wordt het initiële installatiescherm weergegeven. Opmerking • Schakel de televisie niet uit in deze periode (het duurt ongeveer 30 seconden) en druk op geen enkele knop. Persoonlijke informatie initialiseren (behalve KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) U kunt uw persoonlijke informatie, die in de televisie is opgeslagen, wissen. Productondersteuning Geeft de productinformatie van uw televisie weer. 29 NL NL