Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi

Informatie over

Informatie over handelsmerken • De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. • Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. • "BRAVIA" en zijn handelsmerken van Sony Corporation. • "Blu-ray Disc", "Blu-ray" en het "Blu-ray Disc" logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association. • Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, & DTS en het symbool samenzijn geregistreerde handelsmerken en DTS 2.0+ Digital Out is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. • TUXERA is in de V.S en andere landen een geregistreerd handelsmerk van Tuxera Inc. • Windows Media is in de VS en/of andere landen een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation. • Dit product bevat technologie die beschermd is door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie los van dit product is verboden zonder de betreffende licentie(s) van Microsoft. Behalve KDL-40R45xC, KDL-32R40xC • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. • Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Enkel voor satellietmodellen: • DiSEqC is een handelsmerk van EUTELSAT. Deze televisie ondersteunt DiSEqC 1.0. Deze televisie is niet bedoeld voor het regelen van gemotoriseerde antennes. 40 NL

(behalve KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 41 NL NL