Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Français

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Français

Auto Display omgeving

Auto Display omgeving Past het beeld automatisch aan aan het meest geschikte beeldbereik. Beeld bereik Past het beeldbereik aan. Horiz. Verschuiven Past de horizontale positie van het beeld aan. Vertic. Verschuiven Past de verticale positie van het beeld aan. Verticale Grootte Past de verticale grootte aan van het beeld wanneer [Schermmodus] ingesteld staat op [Smart]. PC instellingen Selecteert de schermmodus of past de weergavepositie aan van het beeld wanneer de televisie een pcingangsignaal ontvangt. Kanaal installatie Analoge instellingen Analoge Autom. Program: Programmeert alle beschikbare analoge kanalen. Meestal dient u dit niet uit te voeren omdat alle kanalen reeds geprogrammeerd werden wanneer de televisie voor het eerst geïnstalleerd werd. Met deze optie kunt u deze werkwijze echter opnieuw uitvoeren (bv.: om de televisie te herprogrammeren na een verhuis of om kanalen te zoeken die nieuw worden aangeboden). 22 NL Handmatig progr.: Druk voordat u [TV systeem]/[Kanaal]/[AFT]/ [Audiofilter]/[Overslaan]/ [Kleurensysteem] selecteert op PROG +/– om het programmanummer van het kanaal te selecteren. U kunt geen programmanummer selecteren dat is ingesteld op [Overslaan]. Programma: Stelt de programmakanalen handmatig in. Programma's sorteren: Wijzigt de volgorde waarin de kanalen zijn opgeslagen op de televisie. Digitaal Set-up Digitaal afstemming: Digitale autom. Afstemming Programmeert de beschikbare digitale kanalen. Met deze optie kunt u de televisie te herprogrammeren na een verhuis of om kanalen te zoeken die nieuw worden aangeboden. Auto afstemmings bereik [Normaal]: Zoekt naar beschikbare kanalen in uw regio/land. [Vol]: Zoekt naar beschikbare kanalen, ongeacht de regio/het land. Opmerking • U kunt de [Digitale autom. Afstemming] laten lopen nadat u verhuisd bent, nadat u van service provider veranderd bent of om nieuw aangeboden kanalen te zoeken. Programmalijst bewerken Verwijdert eventuele ongewenste digitale kanalen die op de televisie zijn opgeslagen en verandert de volgorde van de digitale kanalen die op de televisie zijn opgeslagen. Digitale handm. Afstemming Programmeert de digitale kanalen handmatig.

Ondertiteling instellen: Ondertiteling instellen Wanneer [Hardhorend] geselecteerd is, worden sommige visuele hulpmiddelen samen weergegeven met de ondertiteling (indien de zenders deze informatie uitzenden). Primaire voorkeurstaal Selecteer de voorkeurtaal waarin de ondertiteling wordt weergegeven. Secundaire voorkeurstaal Selecteer de secundaire voorkeurtaal waarin de ondertiteling wordt weergegeven. Audio instellen: Audiotype (Audiobeschrijving) Normaal Geeft een normaal audiotype. Audiobeschrijving Geeft audiobeschrijving (vertelling) over de visuele informatie als de zenders deze informatie uitzenden. Hardhorend Schakelt naar de uitzending voor slechthorenden wanneer [Hardhorend] geselecteerd is. Gesproken ondertitels Schakelt naar de uitzending voor gesproken ondertiteling, als de televisiezenders dergelijke informatie uitzenden. Primaire voorkeurstaal Selecteer de voorkeurstaal voor een programma. Sommige digitale kanalen zenden verschillende audiotalen uit voor een programma. Secundaire voorkeurstaal Selecteer de secundaire voorkeurtaal voor een programma. Sommige digitale kanalen zenden verschillende audiotalen uit voor een programma. Mengniveau Past de hoofdzakelijke uitgangsniveaus van de audio en de audiobeschrijving van de televisie aan. Tip • Deze optie is alleen beschikbaar als [Audiobeschrijving] in [Audiotype (Audiobeschrijving)] is ingesteld. Gids instellen: Gids bijwerken in stand-by Televisie ontvangt EPG-data tijdens de stand-bymodus. Technische instellingen: Auto service update Hiermee kan de televisie nieuwe digitale diensten detecteren en opslaan wanneer deze beschikbaar worden. Service vervanging Selecteer [Aan] om het kanaal automatisch te veranderen wanneer de zender de verzending van het bekeken programma naar een ander kanaal overbrengt. Overdracht van programmalijst Import of export ingestelde programma's gebruiken een USBapparaat. Satelliet Instelling: NL Hiermee kunt u automatisch satellietkanalen programmeren. Digitale satellietafstemming Programmeert de beschikbare satellietdiensten. Met deze optie kunt u de televisie herprogrammeren na een verhuizing of nieuwe kanalen te zoeken die door zenders worden aangeboden. Satelliet Programmalijst bewerken Verwijdert eventuele ongewenste satellietdiensten die op de televisie zijn opgeslagen en verandert de volgorde van de opgeslagen satellietdiensten. Auto service update via satelliet Hiermee kan de televisie nieuwe satellietdiensten detecteren en opslaan wanneer deze beschikbaar zijn. Instellingen CA-module: Hiermee krijgt u toegang tot een betaalde televisiedienst via een Conditional Access Module (CAM) en een kijkkaart. PIN CA-module: Hiermee kunt u de 8-cijferige PIN-code voor de Conditional Access Module (CAM) opslaan op de televisie. Verwijder servicelijst: Hiermee verwijdert u een dienstlijst. Selecteer [Ja] om de lijst te verwijderen. 23 NL