Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Français

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Français

De kijkstijl wijzigen

De kijkstijl wijzigen Navigatie door het hoofdmenu. Het schermmodus wijzigen 1 Druk herhaaldelijk op om de schermmodus te selecteren. [Smart]* [Normaal] Met de HOME-toets krijgt u toegang tot een waaier aan televisie-instellingen en functies. 1 Druk op HOME. [Volledig] [Zoom]* [14:9]* * Het is mogelijk dat bepaalde delen aan de onder- en bovenkant van de foto afgesneden zijn. Opmerking • U kunt [14:9] niet selecteren voor de HD-bronfoto's. Voor HDMI PC-ingang (PC timing) [Normaal] [Volb. 1] [Volb. 2] Scèneselectie instellen 1 Druk op OPTIONS. 2 Druk op / en vervolgens op om [Scène kiezen] te selecteren. Als u de gewenste scène-optie kiest, wordt de beste geluids- en beeldkwaliteit voor de geselecteerde scène automatisch ingesteld. De selecteerbare opties kunnen variëren. Onbeschikbare opties worden grijs weergegeven. 2 Druk op / om een optie te selecteren en druk vervolgens op . Internetinhoud (behalve KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) De internetinhoud levert een variëteit aan ondemand-entertainment rechtstreeks naar uw televisie. Door een verbinding met internet te maken, kunt u genieten van uw favoriete internetinhoud. Opmerking • Zorg ervoor dat uw televisie met internet is verbonden en voltooi [Netwerkinstellingen] (pagina 25). De internetinhoud gebruiken 1 Druk op HOME en dan op [Internetinhoud]. 2 Druk op / om de gewenste internetservice in de servicelijst te selecteren en druk op . 3 Druk op om de gewenste internetinhoud op te starten. 14 NL

De internetinhoud afsluiten Druk op HOME. Opmerking • Als er problemen bij deze functie optreden, controleer dan of de internetverbinding correct tot stand is gebracht. • De interface naar de internetinhoud is afhankelijk van de providers van de internetinhoud. • Om de service van de internetinhoud te updaten, dient u op HOME te drukken en dan [Instellingen] [Systeem Settings] [Instellingen] [Netwerk] [Internetinhoud vernieuwen] te selecteren. NETFLIX gebruiken Druk op de afstandsbediening op de NETFLIXknop om het menu te openen. Opmerking • Het kan zijn dat Netflix niet via een proxyserver gebruikt kan worden. Digitale programmalijst 1 Druk in de digitale modus op HOME. 2 Druk op / en vervolgens op om [Digitale programmalijst] te selecteren. 3 Druk op /// en vervolgens op om een programma te selecteren. De favorietenlijst gebruiken Met de favorietenfunctie kunt u tot vier lijsten van uw favoriete programma's specificeren. Druk terwijl u naar de televisie kijkt op om een favorietenlijst aan te maken of weer te geven. Tip • Druk op de blauwe toets om de favorietenlijst te bewerken. Volg de richtlijnen onderaan het scherm. Digitale EPG 1 Druk in de digitale modus op GUIDE. 2 Druk op /// en vervolgens op om een programma te selecteren. Toepassingen De televisie als fotolijst gebruiken In de modus fotolijst, wordt de tijd en een kalender samen met een foto weergegeven terwijl u naar muziek of de FM-radio luistert. 1 Druk op HOME. 2 Druk op / en vervolgens op om [Toepassingen] te selecteren. 3 Druk op / en vervolgens op om [Modus Fotolijst] te selecteren. Photo Frame starten tijdens het afspelen van USB-media 1 Druk op OPTIONS terwijl er een fotobestand wordt weergegeven of terwijl er een muziekbestand wordt afgespeeld. 2 Druk op / en vervolgens op om [Modus Fotolijst] te selecteren en de fotolijst te starten. 15 NL NL