Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Măreşte sau reduce

Măreşte sau reduce intensitatea tonurilor de verde şi a celor de roşu. Claritate Accentuează sau reduce claritatea imaginii. Temperatură culori Reglează gradul de alb al imaginii. Reducere zgomot Reduce zgomotul de imagine (imagine cu „zăpadă”) într-un semnal cu o calitate slabă a transmisiei. Red. zgomot MPEG Reduce zgomotul de imagine într-un videoclip cu compresie MPEG. Mod Film Asigură mişcări mai adecvate ale imaginilor la redarea imaginilor BD (Disc Blu-ray), DVD sau VCR înregistrate pe film, reducând înceţoşarea şi granularitatea imaginii. Selectaţi [Auto] pentru a reprezenta conţinutul de film în starea în care se află. Notă • Dacă imaginea conţine semnale neregulate sau prea mult zgomot, [Mod Film] se dezactivează automat, chiar dacă se selectează [Auto]. Setări avansate Stabileşte setările [Imagine] mai detaliat. Anulare: Resetează toate setările avansate la valorile implicite. Îmb. avansată contrast: Reglează automat [Retroiluminare] şi [Imagine] la setările cele mai adecvate, judecând pe baza luminozităţii ecranului. Această setare este utilă mai ales pentru scenele cu imagini întunecate, ceea ce va mări contrastul pentru scenele cu imagini mai întunecate. Corecţie negru: Îmbunătăţeşte zonele de negru ale imaginii, pentru un contrast mai puternic. 20 RO Nuanţă Gamma: Reglează balansul dintre zonele luminoase şi cele întunecate ale imaginii. Îmbunătăţire alb: Accentuează nuanţele de alb. Culori vii: Creează culori mai vii. Modul Mişcare LED: Reduce înceţoşarea filmelor prin controlul sursei de retroiluminare a LED-ului, dar luminozitatea scade. Sunet Mod sunet Selectaţi în funcţie de conţinutul pe care doriţi să-l vizionaţi. Anulare Resetaţi setările [Egalizator], [Voce clară], [Volum automat], [Balans] şi [Compensare volum]. Egalizator Reglează setările de frecvenţă a sunetului. Voce clară Permite accentuarea clarităţii vocilor. Volum automat Reduce la minimum diferenţa dintre nivelurile de volum între programe şi mesajele publicitare (de ex., mesajele publicitare au tendinţa de a avea un volum mai mare decât al programelor). Balans Accentuează balansul difuzorului din stânga sau din dreapta. Compensare volum Reglează nivelul de volum al intrării curente faţă de alte intrări.

Sunet Dual Setează sunetul de la difuzor la [Mono], [Stereo], [A] sau [B]. Notă • Dacă semnalul este foarte slab, sunetul devine automat mono. • Dacă sunetul stereo este foarte zgomotos la recepţionarea unui program NICAM, selectaţi [Mono]. Sunetul devine mono, dar zgomotul se reduce. • Setarea [Sunet Dual] este memorată pentru fiecare poziţie de program. • Când este selectată opţiunea [Mono], nu puteţi asculta sunete stereo transmise. Sfat • Dacă selectaţi alte echipamente conectate la aparatul TV, setaţi [Sunet Dual] la [Stereo], [A] sau la [B]. Setări avansate Gamă dinamică: Compensează diferenţele în materie de nivel audio între diferite canale. Notă • Este posibil ca efectul să nu funcţioneze, sau poate varia, în funcţie de program, indiferent de setarea [Gamă dinamică]. Nivel audio HE-AAC: Reglează nivelul sunetului audio în HE-AAC. Nivel audio MPEG: Reglează nivelul sunetului audio în MPEG. Ecran Format ecran Pentru detalii despre modul lat, consultaţi pagina 13. Format automat Modifică automat [Format ecran] pentru a se potrivi cu semnalul de intrare. Pentru a menţine setarea, setaţi [Oprit]. Sfat • Chiar dacă [Format automat] este setat la [Pornit] sau la [Oprit], puteţi modifica intotdeauna formatul ecranului apăsand in mod repetat pe . Presetat 4:3 Setează [Format ecran] implicit pentru un semnal de intrare 4:3. Arie de afişare automată Reglează automat imaginea la cea mai adecvată zonă de afişare. Aria de afişare Reglează aria de afişare a imaginii. Deplasare orizontală Reglează poziţia orizontală a imaginii. Deplasare verticală Reglează poziţia verticală a imaginii. Dimensiune verticală Reglează dimensiunea verticală a imaginii când [Format ecran] este setat la [Zoom panoram.]. Ajustări PC Selectează modul ecran sau reglează RO poziţia de afişare a imaginii la recepţionarea unui semnal de intrare de la PC. Configurare canal Setare Semnal analogic Programare automată analogă: Realizează acordul pentru toate canalele analogice disponibile. De regulă, această operaţie nu este necesară, întrucât canalele sunt deja acordate la instalarea aparatului TV. Totuşi, această opţiune permite repetarea procesului (de ex., reacordarea aparatului TV după schimbarea locului acestuia în casă sau pentru căutarea de noi canale lansate de posturile de televiziune). Presetare prog. man.: Înainte de a selecta [Sistem TV]/[Canal]/[AFT]/ [Filtru audio]/[Sari peste]/[Sistem culoare], apăsaţi pe PROG +/– pentru a selecta numărul programului cu canalul. Nu puteţi selecta un număr de program care este setat la [Sari peste]. Program: Presetează manual canalele programelor. 21 RO