Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Připojení televizoru k

Připojení televizoru k internetu (kromě modelů KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Nastavení internetového připojení Pomocí funkce síťového připojení můžete televizor připojit k internetu. Postup nastavení se liší podle typu sítě a routeru LAN. Před nastavováním internetového připojení televizoru je zapotřebí nejprve nastavit router LAN. Pomocí následující tabulky si ověřte váš typ bezdrátového připojení LAN. Bezdrátová síť LAN Zabezpečená bezdrátová síť LAN? ANO m Používáte bezdrátový router LAN kompatibilní s funkcí Wi-Fi Protected Setup (WPS)? * Typ 1 se snadněji nastavuje, pokud má router tlačítko automatického nastavení, např. systém AOSS (Air Station One-Touch Secure System). Většina nejnovějších routerů je vybavena touto funkcí. Ověřte si specifikace vašeho routeru. Typ 1: Typ 2: Typ 3: Typ 4: ANO m Typ 1* Pevná síť LAN , Typ 4 NE k Typ 3 NE k Typ 2 Proveďte konfiguraci pro zabezpečenou síť s nastavením Wi-Fi Protected Setup (WPS). Proveďte konfiguraci pro zabezpečenou síť bez nastavení Wi-Fi Protected Setup (WPS). Proveďte konfiguraci pro nezabezpečenou síť s libovolným typem bezdrátového routeru LAN. Proveďte konfiguraci pro nastavení pevné sítě. Typ 1: Zabezpečená síť s nastavením Wi-Fi Protected Setup (WPS) Standard WPS velmi usnadňuje zabezpečení bezdrátové domácí sítě – stačí pouze stisknout tlačítko WPS na bezdrátovém routeru LAN. Před nastavením bezdrátové sítě LAN se podívejte, kde se na routeru nachází tlačítko WPS, a ověřte si použití této funkce. Funkce [WPS (PIN)] je z bezpečnostních důvodů chráněna kódem PIN. Kód PIN se vždy obnoví při každém použití funkce [WPS (PIN)]. 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení sítě]. 2 Nastavení IP adresy / serveru proxy: – automatické nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Jednoduchý] – ruční nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Expert] [Nastavení Wi-Fi] 3 Vyberte [WPS (tlačítko)] pro nastavení pomocí tlačítka nebo [WPS (PIN)] pro nastavení pomocí kódu PIN. Poznámka Název tlačítka funkce WPS se může u různých routerů lišit (např. tlačítko AOSS). 4 Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení. Poznámka • Pokud použijete funkci WPS pro nastavení sítě, aktivuje se nastavení zabezpečení bezdrátového routeru LAN a všechna zařízení, která byla dříve připojena k bezdrátové síti LAN v nezabezpečeném stavu, se ze sítě odpojí. V takovém případě aktivujte nastavení zabezpečení u odpojených zařízení a znovu je připojte k síti. Nebo můžete deaktivovat nastavení zabezpečení bezdrátového routeru LAN a potom připojit zařízení k televizoru v nezabezpečeném stavu. • Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Priorita IPv6/IPv4] [IPv6] a potom zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k síti]. • Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP Proxy. 10 CZ

Typ 2: Zabezpečená síť bez nastavení Wi-Fi Protected Setup (WPS) Pro nastavení bezdrátové sítě LAN budete potřebovat identifikátor SSID (název bezdrátové sítě) a klíč zabezpečení (klíč WEP nebo WPA). Pokud je neznáte, prostudujte si návod k použití vašeho routeru. 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení sítě]. 2 Nastavení IP adresy / serveru proxy: – automatické nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Jednoduchý] – ruční nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Expert] [Nastavení Wi-Fi] 3 Vyberte [Skenovat] a potom zvolte síť ze seznamu vyhledaných bezdrátových sítí. 4 Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení. Poznámka • Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Priorita IPv6/IPv4] [IPv6] a potom zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k síti]. • Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP Proxy. • Při zadávání vašeho hesla buďte obezřetní, aby zůstalo v tajnosti. Typ 3: Nezabezpečená síť s libovolným typem bezdrátového routeru LAN Pro nastavení bezdrátové sítě LAN budete potřebovat identifikátor SSID (název bezdrátové sítě). 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení sítě]. 2 Nastavení IP adresy / serveru proxy: – automatické nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Jednoduchý] – ruční nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Expert] [Nastavení Wi-Fi] 3 Vyberte [Skenovat] a potom zvolte síť ze seznamu vyhledaných bezdrátových sítí. 4 Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení. Poznámka • Klíč zabezpečení (klíč WEP nebo WPA) nebude zapotřebí, protože při tomto postupu nemusíte vybírat žádný způsob zabezpečení. • Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Priorita IPv6/IPv4] [IPv6] a potom zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k síti]. • Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP Proxy. Typ 4: Nastavení pevné sítě Zadejte odpovídající alfanumerické údaje vašeho routeru, je-li to zapotřebí. Položky, které je zapotřebí nastavit (např. IP adresa, maska podsítě, DHCP), se mohou lišit u různých poskytovatelů internetového připojení nebo routerů. Podrobnosti najdete v návodech k použití získaných od poskytovatele internetového připojení nebo přiložených k routeru. 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení sítě]. 2 Nastavení IP adresy / serveru proxy: – automatické nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Jednoduchý] – ruční nastavení: [Nastavit připojení k síti] [Expert] [Nastavení pomocí pevné sítě] 3 Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení. V nabídce [Automatický start] můžete rovněž vybrat [Nastavení sítě]. Poznámka • Tato volba umožňuje automatickou konfiguraci vaší pevné nebo bezdrátové sítě. Když se připojujete pomocí kabelu LAN: Pevná síť Když se připojujete pomocí vestavěné bezdrátové sítě LAN: Bezdrátová síť Když se připojujete pomocí obou kabelů: Pevná síť • Nastavte konfiguraci na [Jednoduchý], IP adresa se nastaví automaticky. Nelze použít pro server proxy. • Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Priorita IPv6/IPv4] [IPv6] a potom zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k síti]. • Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP Proxy. 11 CZ CZ