Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovaque

Příprava pevné sítě

Příprava pevné sítě Televizor nebo Internet Modem s funkcemi routeru Router Problémy s připojením k internetu Pomocí diagnostických funkcí ověřte možné příčiny selhání síťového připojení a nastavení. 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení sítě]. 2 Zvolte [Zobrazit nastavení a stav sítě]. 3 Zvolte [Kontrola spojení]. Tato akce může trvat několik minut. Jakmile vyberete možnost [Kontrola spojení], diagnostiku nelze zrušit. Poznámka • Pro připojení k síti LAN použijte kabel kategorie 7 (není součástí dodávky). Sledování stavu sítě Modem Internet Můžete potvrdit stav vaší sítě. 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Nastavení sítě]. 2 Zvolte [Zobrazit nastavení a stav sítě]. Ochrana soukromí Když používáte následující funkce pro připojení k internetu, některé informace, považované za osobní údaje, se odesílají na globální servery společnosti Sony Corporation. K tomu potřebujeme vaše svolení, čímž umožníte jejich použití ze strany poskytovatelů služby. • Aktualizace systémového softwaru pomocí internetového připojení ke globálním serverům společnosti Sony Corporation. • Internetový obsah nebo ostatní internetové služby od poskytovatelů služeb jako např. Youtube. Obrazovky s tímto nastavením, kde můžete po přečtení zásad ochrany osobních údajů potvrdit váš souhlas, na tomto televizoru najdete v nabídce automatického startu nebo v nabídce nastavení. Pokud chcete používat tyto funkce, zvolte [Povolit] na každé obrazovce nastavení. Pokud vyberete [Deaktivovat], dvě výše uvedené funkce nebudou dostupné. Toto nastavení můžete změnit stiskem HOME, potom zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [ochrana soukromí]. 12 CZ

Sledování televize Změna stylu zobrazení 1 Zapněte televizor stisknutím tlačítka / na televizoru nebo na dálkovém ovládání. 2 Stisknutím tlačítka DIGITAL/ANALOG můžete přepínat mezi digitálním a analogovým režimem. 3 Stisknutím číselných tlačítek nebo tlačítka PROG +/– můžete zvolit televizní kanál. 4 Stisknutím tlačítka +/– můžete upravit hlasitost. V digitálním režimu Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou objevit následující ikony. : Datová služba (Aplikace pro vysílání) : Radiová služba : Zakódovaná/Předplacená služba : K dispozici je zvuk v několika jazycích : K dispozici jsou titulky : Dostupné titulky nebo zvuk pro sluchově postižené : Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 3 do 18 let) : Rodičovský zámek : Digitální zámek programu : Dostupný zvuk pro zrakově postižené : Dostupné čtené titulky : Dostupný zvuk na více kanálech Změna formátu obrazovky 1 Opakovaným stisknutím tlačítka zvolte formát obrazovky. [Smart]* [4:3] [16:9] [Zoom]* [14:9]* * Horní a spodní část obrazu může být oříznuta. Poznámka • U zdrojů obrazu HD nemůžete zvolit [14:9]. Pro PC vstup HDMI (časování PC) [4:3] [Plný 1] [Plný 2] Nastavení volby scény 1 Stiskněte OPTIONS. 2 Stiskněte /, potom stiskněte pro volbu možnosti [Volba scény]. Když zvolíte požadovanou volbu scény, bude automaticky nastavena optimální kvalita zvuku i obrazu pro zvolenou scénu. Volby, mezi kterými můžete vybírat, se mohou lišit. Nedostupné volby budou zobrazeny šedě. 13 CZ CZ