Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Lituanien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Lituanien

Informacija apie prekių

Informacija apie prekių ženklus • Sąvokos HDMI ir HDMI didelės raiškos multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. • Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai. • „BRAVIA“ ir yra „Sony Corporation“ prekių ženklai. • „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ ir „Blu-ray Disc“ logotipas yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai. • Informaciją apie DTS patentus žr. http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Inc.“ licenciją. DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS 2.0+ Digital Out“ yra prekių ženklas, priklausantis „DTS, Inc.“ © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos. • TUXERA yra registruotasis „Tuxera Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse. • „Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse. • Šiame gaminyje naudojama technologija, kuriai taikomos tam tikros „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama naudoti arba platinti šią technologiją be šio gaminio ir tinkamos „Microsoft“ licencijos (-ų). Išskyrus KDL-40R45xC, KDL-32R40xC • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. • „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“ ir „Wi-Fi Protected Setup“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Tik palydoviniams modeliams: • „DiSEqC“ yra EUTELSAT prekių ženklas. Šis TV atpažįsta „DiSEqC“ 1.0. Šis TV nėra skirtas valdyti motorinėms antenoms. 38 LT

(išskyrus KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) LT Papildoma informacija 39 LT