Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Kettős hang A

Kettős hang A hangszóró hangját [Mono], [Sztereó], [A] vagy [B] módra állítja. Részletes beállítások Dinamika tartomány: Kompenzálja a különböző csatornák hangerejének eltérését. HE-AAC audio jelszint: Beállítja a HE-AAC audio jelszintjét. MPEG audio jelszint: Beállítja az MPEG audio jelszintjét. Képernyő beállítás Képernyő formátum A szélesvásznú üzemmódra vonatkozó részleteket lásd: 15. oldal. Auto formátum A bemeneti jelnek megfelelően automatikusan módosítja a [Képernyő formátum] beállítást. A meglévő beállítás megtartásához válassza a [Ki] lehetőséget. Tipp • A gomb többszöri megnyomásával mindig 4:3 alaphelyzet 4:3 arányú bemeneti jelhez állítja az alapértelmezett [Képernyő formátum] beállítást. 24 HU Megjegyzés • Ha a jel nagyon gyenge, a hang automatikusan monóra vált. • Ha NICAM műsor vétele közben a sztereó hang túl zajossá válik, válassza a [Mono] lehetőséget. A hang monóra vált, de a zaj csökken. • A [Kettős hang] beállítás minden programhely esetén külön tárolódik. • Nem tud sztereóban sugárzott hangot hallgatni, ha a [Mono] beállítás van kiválasztva. Tipp • Ha más, a tv-készülékhez csatlakoztatott készüléket választ, akkor a [Kettős hang] beállítást állítsa [Sztereó], [A] vagy [B] értékűre. Megjegyzés • A beállítás hatása a műsor tartalmától függően előfordulhat, hogy nem érvényesül vagy változhat, a [Dinamika tartomány] beállítástól függetlenül. módosíthatja a képernyőformátumot attól függetlenül, hogy az [Auto formátum] beállítás [Be] vagy [Ki] beállítású-e. Automatikus képernyőbeállítás Automatikusan a legmegfelelőbb megjelenítési területre állítja be a képet. Képeltolás A kép megjelenítési területének beállítása. Vízszintes eltolás Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét. Függőleges eltolás Beállítja a kép függőleges helyzetét. Függőleges méret Beállítja a kép függőleges méretét, ha a [Képernyő formátum] beállítása [Széles zoom]. PC beállítás PC-bemeneti jel vételekor kiválaszthatja a képernyőformátumot, vagy beállíthatja a kép pozícióját a képernyőn. Csatornabeállítás Analóg beállítások Analóg automatikus hangolás: Behangol minden rendelkezésre álló analóg csatornát. Ezt a műveletet általában nem kell végrehajtani, mert a tv-készülék üzembe helyezésekor már be lettek állítva a csatornák. Ennek az opciónak a segítségével megismételheti a folyamatot (például újrahangolhatja a tv-készüléket azután, hogy elköltözik, vagy új csatornákat kereshet, amelyek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg). Kézi hangolás: A [Tv-rendszer]/ [Csatorna]/[AFT]/[Audioszűrő]/ [Ugrás]/[Színrendszer] menüpont kijelölése előtt a PROG +/– gomb megnyomásával jelölje ki a csatornához rendelt műsorhelyszámot. Az [Ugrás] beállítású műsorhelyszámok nem választhatók ki. Programhely: A csatornák kézi tárolása.

Programrendezés: Megváltoztathatja a tv-készüléken tárolt csatornák sorrendjét. Digitális beállítások Digitális hangolás: Digitális automatikus hangolás Behangolja a rendelkezésre álló digitális csatornákat. Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, amelyek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg. Automatikus hangolás tartománya [Normál]: A régióban/országban elérhető csatornákat keres. [Teljes]: A régiótól/országtól függetlenül keres elérhető csatornákat. Megjegyzés • Új lakhelyre való költözés vagy szolgáltatóváltás esetén, valamint az újonnan indult csatornák kereséséhez indítsa el a [Digitális automatikus hangolás] funkciót. Programlista szerkesztése Törölheti a tv-készüléken tárolt feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a digitális csatornák sorrendjét. Digitális kézi hangolás Kézzel hangolja be a digitális csatornákat. Felirat beállítás: Feliratok beállítása A [Gyengénhallóknak] menüpont kijelölése után további vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt). Elsődleges választott nyelv Válassza ki a feliratok kívánt megjelenítési nyelvét. Másodlagos választott nyelv Válassza ki a feliratok második számú kívánt megjelenítési nyelvét. Hang beállítás: Audiotípus (audio leírás) Normál Normál audiotípust biztosít. Audio leírás A műsor vizuális információinak hallható ismertetését (felolvasását) nyújtja, ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt. Gyengénhallóknak A [Gyengénhallóknak] beállítás esetén a halláskárosultaknak szóló adásra kapcsol át. Hangalámondás Bekapcsolja a felirat-felolvasó közvetítési módot, ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt. Elsődleges választott nyelv HU Válassza ki a műsor kívánt nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több nyelven sugároznak. Másodlagos választott nyelv Válassza ki a műsor második számú kívánt nyelvét. Lehetnek olyan digitális csatornák, melyek több nyelven sugároznak. Keverési szint Beállíthatja a tv-készülék műsor és az Audio leírás hangerejének szintjét. Tipp • Ez a beállítás csak akkor választható, ha az [Audio leírás] beállítás van megadva az [Audiotípus (audio leírás)] funkcióban. Műsor beállítása: Műsor frissítése készenlétben A tv-készülék EPG-adatokat fogad készenléti módban. Technikai beállítás: Auto. szolgáltatásfrissítés Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék észlelje és tárolja az új digitális szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé válnak. Szolgáltatás helyettesítése Válassza ki a [Be] beállítást a csatorna automatikus módosításához, ha a műsorszolgáltató egy másik csatornára helyezi át az átvitelt. Programlista átvitele Behangolt programok importálása vagy exportálása USB-eszközzel. 25 HU