Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Spis treści WAŻNA

Spis treści WAŻNA UWAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa . . . . 3 Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Części i elementy sterujące Telewizor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Podłączanie telewizora do Internetu Ustanawianie połączenia z Internetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Typ 1: Sieć zabezpieczona, obsługująca standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Typ 2: Sieć zabezpieczona, nieobsługująca standardu Wi-Fi Protected Setup (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Typ 3: Sieć niezabezpieczona, z wykorzystaniem dowolnego bezprzewodowego rutera sieci LAN . . . . . . 12 Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej. . . . . 12 Przygotowywanie sieci przewodowej. . . . . 13 Podgląd statusu sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Jeżeli nie możesz połączyć się z Internetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Polityka prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Oglądanie telewizji Zmiana stylu wyświetlania . . . . . . . . . . . 14 Zmiana formatu ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ustawienie Wybór sceny . . . . . . . . . . . . . . . 14 Poruszanie się po menu głównym Treść internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lista programów cyfrow. . . . . . . . . . . . . . 15 Cyfrowy EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Aplikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Używanie telewizora jako ramki na zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Słuchanie radia FM (dotyczy tylko Rosji i Ukrainy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Udostępnianie zdjęć Plus . . . . . . . . . . . . . 17 Nagrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Odtwarzanie zdjęć/ muzyki/ wideo przez USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sieć domowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Podłączanie do sieci domowej . . . . . . . . . . 19 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wyświetl ustawienia serwerów mediów . .20 Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ustawienia systemowe . . . . . . . . . . . . . . . .20 Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Wyświetlanie obrazu z podłączonych urządzeń Schemat połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Używanie urządzeń audio i wideo. . . . . .32 Używanie funkcji Kopia lustrzana . . . . . .32 Montaż telewizora na ścianie . . . . . . . . 34 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . .35 Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 PL

Wprowadzenie Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Uwaga • Symbol „x”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor lub system transmitowania telewizji. • Przed użyciem telewizora należy przeczytać “Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 3). • Zdjęcia i ilustracje użyte w Instrukcji uruchomienia oraz w niniejszej instrukcji mają charakter jedynie poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu. Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej Etykiety dotyczące numeru modelu, daty produkcji (rok i miesiąc) oraz specyfikacji elektrycznej znajdują się z tyłu telewizora lub na opakowaniu. Etykiety z informacją o numerze modelu i numerze seryjnym zasilacza sieciowego znajdują się u dołu zasilacza. OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA NALEŻY ZAWSZE UTRZYMYWAĆ Z DALA OD PRODUKTU. WAŻNA UWAGA Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP : Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands Weybridge, Surrey, KT 13 0XW United Kingdom. Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji. Uwaga dotycząca sygnału cyfrowego Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: http://www.compliance.sony.de/ Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nie wolno narażać baterii na działanie zbyt wysokich temperatur przez ekspozycję na słońce, ogień itd. Montaż i instalacja Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Instalacja • Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka. • Ustaw telewizor na stabilnej, równej powierzchni tak, aby uniknąć ryzyka jego przewrócenia i spowodowania obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora. • Zainstaluj telewizor w taki sposób, aby podstawa telewizora nie wystawala poza stojak (brak w zestawie). Jesli podstawa telewizora wystaje poza stojak, moze to spowodowac przewrócenie i upadek telewizora, a w efekcie spowodowac obrazenia osobiste lub uszkodzenie telewizora. • Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi. • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony: Uchwyt ścienny – SU-WL450 • Podczas montażu haków montażowych do telewizora należy używać śrub dostarczonych wraz z uchwytem ściennym. Dostarczone śruby są zaprojektowane w sposób pokazany na ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni mocującej haka montażowego. Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu ściennego uchwytu mocującego. Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w odbiorniku TV, jego upadek, itp. 8 - 12 mm Śruba (w komplecie ze ściennym uchwytem mocującym) Hak Mocowanie haka z tyłu odbiornika TV 3 PL PL

 • Page 1: Television Instrukcja obsługi PL N
 • Page 5 and 6: Niedozwolone użycie Odbiornika TV
 • Page 7 and 8: Części i elementy sterujące Tele
 • Page 9 and 10: AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi
 • Page 11 and 12: Podłączanie telewizora do Interne
 • Page 13 and 14: Uwaga • Umożliwia automatyczną
 • Page 15 and 16: Poruszanie się po menu głównym P
 • Page 17 and 18: Programowanie stacji radiowych Przy
 • Page 19 and 20: • Po podłączeniu cyfrowego apar
 • Page 21 and 22: Zaawansowane ustawienia Bardziej sz
 • Page 23 and 24: Edycja listy programów Usunięcie
 • Page 25 and 26: Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw
 • Page 27 and 28: Zegar/Timery Ustawienia timera i ze
 • Page 29 and 30: Klawisze sterowania urządzeniem: w
 • Page 31 and 32: Wyświetlanie obrazu z podłączony
 • Page 33 and 34: Aby zmienić ustawienie pasma (usta
 • Page 35 and 36: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 37 and 38: Niska jakość obrazu plików wideo
 • Page 39 and 40: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD
 • Page 41 and 42: • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray
 • Page 44 and 45: Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .
 • Page 46 and 47: Instalace na stěně 10 cm Instalac
 • Page 48 and 49: Likvidace televizoru Likvidace nepo
 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53:

  Připojení televizoru k internetu

 • Page 54 and 55:

  Příprava pevné sítě Televizor

 • Page 56 and 57:

  Procházení nabídky Home Tlačít

 • Page 58 and 59:

  Změna přednastavených rádiovýc

 • Page 60 and 61:

  •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,

 • Page 62 and 63:

  LED Pohybový režim: Omezuje rozma

 • Page 64 and 65:

  Rada • Tato možnost je k dispozi

 • Page 66 and 67:

  Obnovit internetový obsah: Znovu s

 • Page 68 and 69:

  Nastavitelný: Když používáte e

 • Page 70 and 71:

  Prohlížení fotografií z připoj

 • Page 72 and 73:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 74 and 75:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 76 and 77:

  Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B

 • Page 78 and 79:

  Spotřeba elektrické energie v poh

 • Page 80:

  38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Prostredie: • Miesta, ktoré sú

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ochrana osobn. údajov Keď pri pri

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Trvanie Televízny prijímač bude

 • Page 99 and 100:

  Médium Prehrávanie fotografií/hu

 • Page 101 and 102:

  Nastavenie nastavení prehrávania

 • Page 103 and 104:

  Oblasť auto. zobrazenia Automatick

 • Page 105 and 106:

  Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr

 • Page 107 and 108:

  Nastavenie prezentácie: Výber zob

 • Page 109 and 110:

  Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas

 • Page 111 and 112:

  Prezeranie obrázkov z pripojených

 • Page 113 and 114:

  Poznámka • Pripojené zariadenia

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118:

  Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN

 • Page 119 and 120:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid

 • Page 121 and 122:

  • Informácie o patentoch DTS ná

 • Page 124 and 125:

  Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE

 • Page 126 and 127:

  Szállítás • A készülék szá

 • Page 128 and 129:

  • Soha ne használjon súrolóesz

 • Page 130 and 131:

  Távvezérlő Számgombok • Csat

 • Page 132 and 133:

  Megjegyzés • Ha a feliratok ki v

 • Page 134 and 135:

  2. típus: Biztonságos hálózat W

 • Page 136 and 137:

  Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k

 • Page 138 and 139:

  Navigálás a Főmenüben A HOME go

 • Page 140 and 141:

  Megjegyzés • Ez a tv-készülék

 • Page 142 and 143:

  Média Fénykép/zene/video lejáts

 • Page 144 and 145:

  Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40

 • Page 146 and 147:

  Kettős hang A hangszóró hangját

 • Page 148 and 149:

  Segítségével automatikusan behan

 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har