Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Procházení nabídky

Procházení nabídky Home Tlačítko HOME vám umožní přístup k celé řadě nastavení a funkcí televizoru. 1 Stiskněte HOME. Ukončení používání internetového obsahu Stiskněte HOME. Poznámka • Pokud vám tato funkce nefunguje, zkontrolujte správnost internetového připojení. • Rozhraní internetového obsahu závisí na poskytovateli internetového obsahu. • Chcete-li aktualizovat služby internetového obsahu, stiskněte HOME a zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení] [Síť] [Obnovit internetový obsah]. Používání služby NETFLIX Stiskněte tlačítko NETFLIX na dálkovém ovládání pro otevření nabídky. Poznámka • Může se stát, že službu Netflix nepůjde použít při nastavení přes server proxy. Seznam digital. programů 2 Stiskněte / pro výběr volby, potom stiskněte . 1 V digitálním režimu stiskněte HOME. 2 Stiskněte /, potom stiskněte pro volbu možnosti [Seznam digital. programů]. Internetový obsah (kromě modelů KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Internetový obsah přináší množství zábavy podle vlastního výběru přímo do vašeho televizoru. Po připojení k internetu získáte přístup ke svému oblíbenému obsahu. Poznámka • Připojte televizor k internetu a proveďte [Nastavení sítě] (strana 23). Používání internetového obsahu 1 Stiskněte HOME a potom zvolte [Internetový obsah]. 2 Stiskněte tlačítko /, zvolte požadovanou internetovou službu v seznamu služeb a stiskněte tlačítko . 3 Stisknutím spustíte požadovaný internetový obsah. 3 Stiskněte ///, potom stiskněte pro výběr programu. Používání seznamu Oblíbené Funkce Oblíbené vám umožní zadat až čtyři seznamy oblíbených programů. Při sledování televize můžete seznam Oblíbené vytvořit nebo zobrazit stisknutím tlačítka . Rada • Chcete-li seznam Oblíbené upravit, stiskněte modré tlačítko. Řiďte se pokyny ve spodní části obrazovky. 14 CZ

Digitální EPG 1 V digitálním režimu stiskněte GUIDE. 2 Stiskněte ///, potom stiskněte pro výběr programu. Aplikace Používání televizoru jako fotorámečku Fotorámeček zobrazí hodiny a kalendář zároveň se zobrazením fotografie a poslechem hudby nebo FM rádia. 1 Stiskněte HOME. 2 Stiskněte /, potom stiskněte pro volbu možnosti [Aplikace]. 3 Stiskněte /, potom stiskněte pro volbu možnosti [Rež. fotorámečku.]. Otevření fotorámečku v průběhu přehrávání z USB média 1 Stiskněte OPTIONS při přehrávání souboru fotografie nebo hudebního souboru. 2 Stiskněte /, potom stiskněte pro výběr možnosti [Rež. fotorámečku.], abyste spustili fotorámeček. Volba režimu zobrazení Zobrazení fotorámečku můžete změnit výběrem možnosti [Režim displeje] v nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 24). Volba režimu zobrazení hodin Výběrem možnosti [Zobrazení hodin] v nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 24) si můžete vybrat ze tří režimů zobrazení hodin. Poznámka • Televizor není vybaven funkcí zálohování hodin pomocí baterie. V případě výpadku napájení nebo pokud odpojíte napájení kabel, vynuluje se automaticky aktuální datum a čas. Doba trvání Televizor v režimu fotorámečku nepřetržitě přehrává obsah po dobu 24 hodin, potom se automaticky vypne, aby šetřil energií. Po automatickém vypnutí režim fotorámečku alespoň jednu hodinu nepoužívejte, abyste zabránili vypálení obrazu. Nastavení volby [Doba trvání] můžete změnit v nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 24). Aby nedocházelo k vypálení obrazu, bude se umístění fotografie, hodin a kalendáře automaticky každou hodinu měnit. Poslech FM rádia (pouze pro Rusko a Ukrajinu) 1 Stiskněte HOME. 2 Stiskněte /, potom stiskněte pro volbu možnosti [Aplikace]. 3 Stiskněte /, potom stiskněte pro volbu možnosti [FM Radio]. 4 Stiskněte PROG +/– pro výběr stanice FM rádia. Ukončení režimu FM rádia 1 Stiskněte RETURN. Přednastavení rádiových stanic Když používáte funkci FM rádia poprvé, stiskněte HOME a zvolte [Nastavení] [Systémová nastavení] [Nastavení programů] [FM Radio Set-Up] [Automatické ladění]. 15 CZ CZ