Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Bulgare

Rada • Tato možnost

Rada • Tato možnost je k dispozici pouze po zvolení [Audio popis] v [Typ zvukového doprovodu (Zvukový popis)]. Nastavení průvodce: Aktualizace průvodce v pohotovostním režimu Televizor získá data digitálního elektronického programového průvodce (EPG) v pohotovostním režimu. Technické nastavení: Auto aktual. programů Umožní televizoru zjišťovat a ukládat nové digitální služby, jakmile jsou dostupné. Nahrazení služby Zvolte [Zap] pro automatickou změnu kanálu, když poskytovatel vysílání změní vysílání sledovaného programu na jiný kanál. Přenos seznamu programů Importování nebo exportování naladěných programů pomocí USB zařízení. Nastavení satelitu: Umožňuje automatické naladění satelitních kanálů. Satelitní digitální ladění Naladí dostupné satelitní služby. Tato volba umožňuje opakování ladění po přestěhování nebo vyhledávání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači. Úprava seznamu satelitních programů Odstraňuje nechtěné satelitní služby uložené v televizoru a mění pořadí satelitních služeb uložených v televizoru. Auto aktual. programů-satelitní Umožní televizoru zjišťovat a ukládat nové satelitní služby, jakmile jsou dostupné. Nastavení modulu CA: Umožňuje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekódovací kartu. Kód PIN modulu CA: Umožňuje vám zadat kód PIN modulu podmíněného přístupu (CAM) sestávající z 8 číslic, který bude uložen v televizoru. 22 CZ Smazat seznam programů: Vymaže seznam programů. Pro vymazání zvolte [Ano]. Nastavení interaktivní aplikace: Služba interaktivních aplikací nabízí velmi kvalitní digitální text a grafiku, spolu s pokročilými možnostmi. Tuto službu podporují poskytovatelé vysílání. Interaktivní aplikace Umožňuje sledování programů vybavených interaktivními službami. Automatické spuštění aplikace Automatické spouštění aplikací týkajících se vysílání. Aplikace pro (Prog. [aktuální program]) Povolí službu interaktivních aplikací u aktuálního programu. Poznámka • Interaktivní služba je dostupná, pouze pokud ji podporuje poskytovatel vysílání. • Dostupné možnosti a obsah na obrazovce se liší v závislosti na poskytovateli vysílání. FM Radio Set-up (pouze pro Rusko a Ukrajinu) Předvolí až 30 stanic FM rádia, které lze přijímat ve vaší oblasti. Automatické ladění: Umožňuje vám automaticky naladit a uložit všechny dostupné kanály. FM Radio Presets: Umožňuje vám postupně ručně naladit a uložit všechny dostupné kanály. Poznámka • Abyste mohli tuto funkci aktivovat, spusťte režim FM rádia stisknutím tlačítka Home (Menu) (strana 15), potom přednastavte požadované stanice FM rádia provedením výše uvedených kroků.

Rodičovský zámek Kód PIN Nastaví kód PIN pro zablokování kanálů, externích vstupů, internetových služeb a všech nastavení týkajících se ladění kanálů. Zadejte kód PIN sestávající ze čtyř číslic pomocí tlačítek 0-9 na dálkovém ovládání. Změnit kód PIN Tuto možnost zvolte, pokud chcete kód PIN změnit. Rodičovské hodnocení Nastaví věkové omezení pro sledování. Abyste mohli sledovat program určený pro vyšší věk, než je uvedený věk, je nutné zadat správný kód PIN. Nastavení ochrany Povolí nebo zakáže ochranu operací souvisejících s programy. Digitální zámek programu Zamkne digitální kanál tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat blokovaný kanál, zvolte [Odemknuto]. Satelitní zámek programu Zamkne satelitní program tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat zamknutý program, zvolte [Odemknuto]. Zámek externího vstupu Zamkne externí vstup tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat internetový obsah, zvolte [Odemknuto]. Poznámka • Zadání správného kódu PIN pro blokovaný kanál nebo externí vstup dočasně deaktivuje funkci [Rodičovský zámek]. Abyste nastavení [Rodičovský zámek] znovu aktivovali, televizor vypněte a znovu zapněte. Rada • Pokud jste kód PIN ztratili, viz strana 34. Zámek přístupu pro nahrané tituly (pouze pro Spojené království) Nahraný obsah můžete blokovat zobrazením upozornění, které bude pro přístup vyžadovat zadání hesla. Zámek internetu (kromě modelů KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Zamkne internetový obsah tak, aby ho nebylo možné sledovat. Abyste mohli sledovat internetový obsah, zvolte [Odemknuto]. Nastavení Síť (kromě modelů KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Nastavení sítě: Upraví nastavení stavu sítě. Priorita IPv6/IPv4: Přepíná mezi protokolem [IPv6] a [IPv4 (doporučeno)]. Poznámka • Chcete-li použít síť s protokolem [IPv6], zvolte [IPv6] a potom zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k síti]. • Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP Proxy. • Pokud vyberete protokol IPv6, některé internetové stránky, aplikace nebo obsah nemusí jít zobrazit. Zabudovaná Wi-Fi: Mění stav vestavěné bezdrátové sítě LAN na [Zap] nebo [Vyp]. Přepněte nastavení na [Vyp], když nepoužíváte vestavěnou bezdrátovou síť LAN. Když nastavení přepnete z [Vyp] na [Zap], upravte nastavení v nabídce [Nastavení sítě]. Wi-Fi Direct: Zapne/vypne se, aby umožnil připojení vašeho televizoru k zařízení Wi-Fi Direct jako např. PC, mobilnímu telefonu nebo digitálnímu fotoaparátu. Nastavení Wi-Fi Direct: Nastaví připojení zařízení Wi-Fi Direct k televizoru pomocí funkce Wi-Fi Direct. Pokud se nemůžete připojit, stiskněte tlačítko OPTIONS a zvolte [Manuální]. Název zařízení: Změna názvu televizoru zobrazeného na připojeném zařízení. 23 CZ CZ