Views
1 year ago

Sony HDR-AS30 - HDR-AS30 Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30 - HDR-AS30 Guide pratique Slovaque

Pochváľte sa svojimi

Pochváľte sa svojimi zážitkami Odošlite nasnímané okamihy Nasnímaný záznam môžete ihneď odoslať a zdieľať ho pomocou funkcie bezdrôtovej siete kamkordéra (str. 45). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Záznam GPS informácie (len HDR-AS30V) Počas prehrávania videozáznamu pomocou softvéru “PlayMemories Home” môžete zobraziť informácie o danom mieste a rýchlosť pohybu (str. 25). Index Pripojenie k TVP Kamkordér pripojte k TVP pomocou micro HDMI kábla (v predaji zvlášť) a užite si záznam na rozmernej obrazovke (str. 43). 6 SK

Obsah Poznámky k používaniu kamkordéra Začíname Používanie tejto príručky ··············································· 2 Poznámky k používaniu kamkordéra····························· 3 Používanie kamkordéra ················································· 5 Vyhľadávanie operácií ················································· 10 Vyhľadávanie nastavení··············································· 11 Popis častí ··································································· 13 Kontrola dodávaných položiek ···································· 14 Vloženie batérie ··························································· 15 Vloženie pamäťovej karty ············································ 18 Režim snímania ··························································· 20 Stabilizácia SteadyShot··············································· 21 Zorný uhol···································································· 22 Scéna··········································································· 23 Intervalové snímanie fotografií····································· 24 Záznam GPS polohy (GPS Log) (len HDR-AS30V)······ 25 Letový režim ································································ 27 Automatické vypnutie (Auto Power Off) ······················ 28 Pípanie········································································· 29 Nastavenie dátumu a času ·········································· 30 Napájanie cez USB······················································ 31 Prepínanie normy NTSC/PAL ······································ 32 Resetovanie nastavení················································· 33 Formátovanie······························································· 34 Používanie príslušenstva ············································· 35 Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index 7 SK