Views
11 months ago

Sony DSLR-A330L - DSLR-A330L Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSLR-A330L - DSLR-A330L Consignes d’utilisation Polonais

Ostrzeżenie dotyczące

Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nieuprawniona rejestracja takich materiałów może stanowić naruszenie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich. Zdjęcia wykorzystane w tej instrukcji obsługi Przykładowe zdjęcia znajdujące się w tej instrukcji są reprodukcjami, a nie faktycznymi zdjęciami wykonanymi za pomocą tego aparatu. Uwaga dotycząca parametrów i danych technicznych podawanych w niniejszej Instrukcji obsługi Parametry i dane techniczne zostały ustalone w następujących warunkach, za wyjątkiem tych miejsc w niniejszej Instrukcji obsługi, gdzie podano inaczej: w zwykłej temperaturze otoczenia 25°C i przy w pełni naładowanym akumulatorze. 6

Spis treści Przygotowanie aparatu Przed przystąpieniem do eksploatacji Wykonywanie zdjęć Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ....................... 5 Sprawdzenie dołączonych akcesoriów ........................ 11 Przygotowanie akumulatora ........................................ 12 Mocowanie obiektywu .................................................. 18 Wkładanie karty pamięci ............................................. 20 Przygotowanie aparatu ................................................. 23 Korzystanie z dołączonych akcesoriów ...................... 25 Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania zdjęć ..................................................................................... 27 Czyszczenie .................................................................... 30 Elementy aparatu i wskaźniki ekranowe ................... 33 Przednia strona ......................................................... 33 Tylna strona .............................................................. 34 Boki/spód .................................................................. 35 Monitor LCD ........................................................... 36 Wybieranie funkcji/ustawienia .................................... 38 Funkcje wybierane za pomocą przycisku sterującego ............................................................................ 40 Funkcje wybierane za pomocą przycisku Fn (Funkcja) .......................................................... 40 Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU ............................................................................ 40 Zmiana kąta ustawienia monitora LCD ..................... 42 Eliminowanie drgań aparatu podczas fotografowania ..................................................................................... 43 Poprawna postawa ................................................... 43 Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 44 Korzystanie ze statywu ............................................ 45 / Fotografowanie z ustawieniami automatycznymi ........................................................ 46 Fotografowanie z użyciem odpowiedniego ustawienia dla obiektu (Wybór sceny) ..................................... 49 Wykonywanie zdjęć portretowych ................... 50 Wykonywanie zdjęć krajobrazu ....................... 51 Wykonywanie zdjęć małych obiektów ............ 52 Fotografowanie poruszających się obiektów ... 53 Wykonywanie zdjęć zachodów słońca ............ 54 Fotografowanie ujęć nocnych .......................... 55 7

 • Page 2 and 3: Ostrzeżenie Aby zmniejszyć ryzyko
 • Page 4 and 5: Pozbycie się zużytego sprzętu (s
 • Page 8 and 9: Używanie funkcji fotografowania 8
 • Page 10 and 11: Drukowanie zdjęć Pozostałe infor
 • Page 12 and 13: Przygotowanie akumulatora Przed pie
 • Page 14 and 15: • Gdy dioda CHARGE miga szybko, n
 • Page 16 and 17: Sprawdzanie poziomu naładowania ak
 • Page 18 and 19: Mocowanie obiektywu 1 Zdjąć dekie
 • Page 20 and 21: Wkładanie karty pamięci Z opisywa
 • Page 22 and 23: • Ustawiony w pozycji „LOCK”
 • Page 24 and 25: 5 Sprawdzić, czy zaznaczono [OK],
 • Page 26 and 27: Korzystanie z pokrywki okularu i mu
 • Page 28 and 29: DSLR-A330 (Jednostki: Zdjęcia) Poj
 • Page 30 and 31: Czyszczenie Czyszczenie monitora LC
 • Page 32 and 33: 4 Zaznaczyć [OK] korzystając z se
 • Page 34 and 35: Tylna strona A Stopka akcesoriów (
 • Page 36 and 37: Monitor LCD W trybie Live View wska
 • Page 38 and 39: Wybieranie funkcji/ustawienia Funkc
 • Page 40 and 41: Funkcje wybierane za pomocą przyci
 • Page 42 and 43: Wykonywanie zdjęć Zmiana kąta us
 • Page 44 and 45: Punkt 3 Lekko docisnąć łokcie do
 • Page 46 and 47: Fotografowanie z ustawieniami autom
 • Page 48 and 49: Uwaga • Ze względu na fakt, że
 • Page 50 and 51: Wykonywanie zdjęć portretowych Te
 • Page 52 and 53: Wykonywanie zdjęć małych obiekt
 • Page 54 and 55: Wykonywanie zdjęć zachodów sło
 • Page 56 and 57:

  Fotografowanie zgodnie z upodobanie

 • Page 58 and 59:

  Fotografowanie z użyciem programu

 • Page 60 and 61:

  2 Pokrętłem regulacyjnym wybrać

 • Page 62 and 63:

  2 Pokrętłem regulacyjnym dobrać

 • Page 64 and 65:

  Fotografowanie przy ręcznej regula

 • Page 66 and 67:

  Uzyskiwanie smug na zdjęciu z uży

 • Page 68 and 69:

  Fotografowanie przy użyciu wizjera

 • Page 70 and 71:

  Przełączanie wyświetlanych danyc

 • Page 72 and 73:

  D Wskaźnik Znaczenie Poziom naład

 • Page 74 and 75:

  C Wskaźnik Znaczenie Poziom naład

 • Page 76 and 77:

  Używanie funkcji fotografowania Wy

 • Page 78 and 79:

  Dokładny pomiar odległości od ob

 • Page 80 and 81:

  Wybór pola ostrości (Obszar AF) I

 • Page 82 and 83:

  Przybliżanie w pojedynczym kroku I

 • Page 84 and 85:

  Korzystanie z lampy błyskowej Przy

 • Page 86 and 87:

  Zasięg błysku Zasięg wbudowanej

 • Page 88 and 89:

  Ustawianie jasności obrazu (Ekspoz

 • Page 90 and 91:

  Uwagi • Histogram wyświetlany w

 • Page 92 and 93:

  Ustawienie ISO Czułość na świat

 • Page 94 and 95:

  AWB (Autom.bal.bieli) (Światło dz

 • Page 96 and 97:

  Obróbka obrazu Korekcja jasności

 • Page 98 and 99:

  Zmiana zakresu odtwarzanych koloró

 • Page 100 and 101:

  2 Ustawić ostrość i zrobić zdj

 • Page 102 and 103:

  2 Ustawić ostrość i zrobić zdj

 • Page 104 and 105:

  Korzystanie z funkcji przeglądania

 • Page 106 and 107:

  3 Wybrać fragment, który ma być

 • Page 108 and 109:

  Sprawdzanie informacji o nagranych

 • Page 110 and 111:

  Migające obszary na ekranie histog

 • Page 112 and 113:

  Ochrona wszystkich zdjęć/anulowan

 • Page 114 and 115:

  3 Aby usunąć inne zdjęcia, nale

 • Page 116 and 117:

  Oglądanie zdjęć na ekranie telew

 • Page 118 and 119:

  Polska, Portugalia, Singapur, Słow

 • Page 120 and 121:

  Zmiana ustawień Ustawianie rozmiar

 • Page 122 and 123:

  • W przypadku odtwarzania i powi

 • Page 124 and 125:

  Tworzenie nowego katalogu Na karcie

 • Page 126 and 127:

  Przycisk MENU t [Wyłączona] 2 t [

 • Page 128 and 129:

  Zmiana pozostałych ustawień Włą

 • Page 130 and 131:

  Ustawianie monitora LCD Ręczne ust

 • Page 132 and 133:

  Sprawdzanie wersji aparatu Wyświet

 • Page 134 and 135:

  Menu ustawień własnych Pozycje Ey

 • Page 136 and 137:

  Punkt 1: Podłączanie aparatu do k

 • Page 138 and 139:

  4 Podwójnie kliknąć katalog [Doc

 • Page 140 and 141:

  x W przypadku systemu Windows Klikn

 • Page 142 and 143:

  1 Prawym przyciskiem myszy klikną

 • Page 144 and 145:

  x Macintosh Zalecane środowisko do

 • Page 146 and 147:

  Korzystanie z programu „Image Dat

 • Page 148 and 149:

  Program „PMB” pozwala: • Impo

 • Page 150 and 151:

  Wprowadzanie/usuwanie ustawień DPO

 • Page 152 and 153:

  Punkt 2: Podłączanie aparatu do d

 • Page 154 and 155:

  Nadruk daty Dzień i godz. Data Wy

 • Page 156 and 157:

  Zakres pomiaru Od 2 to 17 EV (wielo

 • Page 158 and 159:

  Konstrukcja i dane techniczne mogą

 • Page 160 and 161:

  Rozwiązywanie problemów W przypad

 • Page 162 and 163:

  • Nieprawidłowa pozycja przełą

 • Page 164 and 165:

  Zdjęcie jest zbyt jasne (zaświetl

 • Page 166 and 167:

  Komputery Nie wiadomo, czy system o

 • Page 168 and 169:

  • Drukując zdjęcia na własnej

 • Page 170 and 171:

  Ustawienie zostało zresetowane, mi

 • Page 172 and 173:

  Nie włożono karty “Memory Stick

 • Page 174 and 175:

  Środki ostrożności Nie używać

 • Page 176 and 177:

  • Przed użyciem oczyścić lamp

 • Page 178 and 179:

  J Jakość.........................

 • Page 180:

  Z Zachód słońca.................