Views
4 months ago

Museikon_1_2017

Pour un corpus des

Pour un corpus des inscriptions grecques de l’église Saint-Sauveur de Berestovo | 93 qu’il fut déposé à l’église de la Nativité, le 7 mai 1861 : Лазаревский 1894, p. 314-317. 69 Петров 1908, p. 271-272, 277-279. 70 L’utilisation de modèles de Pansélinos est surtout visible au sein de l’église Saint-Sauveur dans l’image de Saint Mercure : Лопухина, Питателева, Ченцова 2015, p. 194-195, 211-212. Abréviations bibliographiques : Brătulescu 2006 – Victor Brătulescu, « Portretul logofătului Ioan Movilă (monahul Ioanichie) în tabloul votive de la Suceviţa », Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, vol. 1, Suceava, Muşatinii, 2006, p. 243-266, fig. 1-11. Coravu 2007 – Dimitrie Coravu, Mânăstirea şi episcopia Strehaia, Slobozia, Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăşilor, 2007. Dobjanschi, Simion 1979 – Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Bucureşti, Meridiane, 1979. Drakopoulou 2005 – Eugenia Drakopoulou, « Inscriptions de la ville de Kastoria (Macédoine) du 16 e au 18 e siècle: tradition et adaptation », Revue des études byzantines, 63, 2005, p. 5-40. Dură 2006 – Ioan V. Dură, « Figuri de ierarhi moldoveni: mitropolitul Gheorghe Movilă » // Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească. Suceava, 2006. Vol. 1, p. 121-142. Felicetti-Liebenfels 1956 – Walter Felicetti-Liebenfels, Geschichte der Byzantinischen Ikonenmalerei, Basel, URS-Graf-Verlag Olten, Lausanne, 1956. Georgescu 1927 – I. B. Georgescu, « Mănăstirea Strehaia », Arhivele Olteniei, vi, nr. 29-30, 1927, p. 20-31. Georgescu 1928 – I. B. Georgescu, « Înrâuriri gotice în arta bisericească a Ţării Românesti din sec. xvii-lea », Scrisul Românesc, An. i, nr. 3, 1928, p. 40-44. Hetherington 1981 – Paul Hetherington, The « Painter’s manual » of Dionysius of Fourna. An English translation, with commentary, of cod. gr. 708 in the Saltykov-Shchedrin State Public Library, Leningrad, London, The Sagittarius press, 1981. Isar 2003 - Nicoletta Isar, « Une mise en signe de l’espace sociale et culturel de la Moldavie à la fin du xvi e siecle. Les fondateurs de Suceviţa à travers leurs portraits », Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2003, p. 433-463. Krasny 2000 – Piotr Krasny, « Odbudowa kijowskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metroplitę Piotra Mohyłę a problem nawrotu do gotyku w architekturze sakralnej Rusi koronnej w xvii wieku », Biuletyn Historii Sztuki, 62, nr. 3-4, 2000, p. 337-361. Leontakianakou 2009 – Irene Leontakianakou, « Une création post-byzantine : l’archange Michel triomphant et psychopompe », Зограф, 33, 2009, p. 145-158. Malvy, Viller 1927 – Antoine Malvy, Marcel Viller, La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila, Métropolite de Kiev (1633-1646), approuvée par les Patriarches grecs du xvii e siècle. Texte latin inédit avec introduction et notes critiques (Orientalia Christiana, x, n o 39). Rome, Pontificio Istituto Orientale ; Paris, Beauchesne, 1927. Meinardus 1978 – Otto F. A. Meinardus, « Der Erzengel Michael als Psychopompos », Oriens Christianus, 62, Wiesbaden, 1978, p. 166- 170, tabl. 20-21. Negrău, Bedros 2014 – Elisabeta Negrău, Vlad Bedros, « Continuity and evolution. Oltenian monuments of the 17 th and beginning of the 18 th century », The Monasteries of Oltenia. Art and spirituality, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2014, p. 178-181. Olar 2014 – Ovidiu Olar, « «Un temps pour parler». Dosithée de Jérusalem et le Synode de Jassy (1642) », Analele Putnei, x, 2014, p. 215-250. Pargoire 1908 – Jules Pargoire, « Mélétios Syrigos, sa vie et ses œuvres », Échos d’Orient, 11, n°72, 1908. p. 264-280. Pillat 1971 – Cornelia Pillat, « Ansamblurile de pictură de la mănăstirea Plătăreşti şi biserica din Dobreni », Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 40, nr. 3, 1971, p. 95-110. Pillat 1973 – Cornelia Pillat, « Tradiţie şi inovaţie în iconografia picturii Ţării Româneşti din epoca lui Matei Basarab », Studii şi cercetări de istoria arte, seria « Artă plastică », 20, nr. 2, 1973, p. 273-295. Pillat 1980 – Cornelia Pillat, Pictura murală în epoca lui Matei Basarab. Bucureşti, Meridiane, 1980. Plokhy 2006 – Serhii Plokhy, The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Protopopescu 2005 – Constantin A. Protopopescu, « Matei Basa- rab în oglinda trecutului istoric al Strehaiei », Analele Universităţii din Craiova, seria « Istorie », x, nr.10 : Epoca lui Matei Basarab. Studii si comunicări, 2005, p. 85-95. Puşcaşu 1970 – Voica M. Puşcaşu, « Date noi cu privire la evoluţia ansamblului de arhitectură medievală de la Strehaia », Buletinul Monumentelor Istorice, 3, 1970, p. 27-36. Ševčenko 1984 – Ihor Ševčenko, « The Many Worlds of Peter Moghila », Harvard Ukrainian Studies, 8, June 1984, p. 9-44. Ševčenko 1991 – Ihor Ševčenko, Byzantium and the Slavs: in letters and culture, Cambridge, Mass., Harvard Ukrainian Research Institute, 1991. Tchentsova 2007 – Vera Tchentsova, « Les documents grecs du xvii e siècle : pièces authentiques et pièces fausses. 3. Mélétios Syrigos, véritable auteur de la lettre adressée au patriarche de Moscou Nikon par les zôgraphoi Jean et George », Orientalia Christiana Periodica, 73, nr. 3, 2007, p. 311-345. Weyl Carr, Kalopissi-Verti 2012 – Annemarie Weyl Carr, Sophia Kalopissi-Verti, « Inventory of paleographic forms in the thirteenth- and fourteenth-century murals », Asinou across time : studies in the architecture and murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus. Dumbarton Oaks Studies, 43, 2012, p. 371-386. Βοκοτόπουλος 1990 – Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εἰκόνες τῆς Κέρκυρας, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1990. Δεληγιάννης 1996 – Δημήτρης Δεληγιάννης, « Έλληνες ζωγράφοι σε μονές της Ρουμανίας, 14 ος -19 ος αιώνες », Τάξεις του ορθόδοξου μοναχισμού. 9 ος -20 ος αιώνες. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου « Οι δρόμοι του ορθόδοξου μοναχισμού: Πορευθέντες μάθετε ». Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1994, Αθήνα, Διεύθυνση Μορφωτικών υποθέσεων, 1996, p. 171-188, πίν. 6-9. Διονύσιος 1909 – Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (éd.), ἐν Πετρουπόλει, 1909. Δρακοπούλου 1997 – Ευγενία Δρακοπούλου, Η πόλη της Καστοριάς τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή (12ος – 16ος αι.). Ιστορία – Τέχνη – Επιγραφές, Athènes, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1997. Ζώη 2015 – Δήμητρα Ζώη, Παλιές Σινιές Κέρκυρας. Ο βυζαντινός οικισμός και οι τρεις σωζόμενοι ναοί. Διπλωματική εργασία, Ιωάννινα, 2015. Ἱερὰ μονή Ἁγίου Διονυσίου 2003 – Ἱερὰ μονή Ἁγίου Διονυσίου. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ, Ἅγιον Ὄρος, 2003. Κουκιάρης 2006 – Σίλας Κουκιάρης, αρχιμανδρίτης, Τα θαύματα – εμφανίσεις των αγγέλων και αρχαγγέλων στη μεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα, Ακρίτας, 2006. Ὀρθόδοξος ὁμολογία. Mărturisirea Ortodoxă 2001 – Ὀρθόδοξος ὁμολογία. Mărturisirea Ortodoxă, N. M. Popescu, G. I. Moisescu, Tit Simedrea (éds.), Iaşi, Junimea, 2001. Παϊσίδου 2002 – Μελίνα Π. Παϊσίδου, Οι τοιχογραφίες του 17-ου αιώνα στους ναούς της Καστοριάς. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής της δυτικής Μακεδονίας, Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού, 2002. Παπαστράτου 1986 – Ντόρη Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά, 1665-1899, t. 1, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαστράτος, 1986. Τούτος, Φουστέρης 2010 – Νικόλαος Τούτος, Γεώργιος Φουστέρης, Ευρετήριον της μνημειακής ζωγραφικής του Αγίου Όρους. 10 ος - 17 ος αιώνας, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, 2010. Χατζηδάκη, Κατερίνη 2005 – Νανώ Χατζηδάκη, Έλενα Κατερίνη, « Η εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ με δώδεκα σκηνές του κύκλου του στην Καλαμάτα. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα », Δελτίον της χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας, 26, 2005, p. 243-248. Бенчев 2005 – Иван Бенчев, Иконы ангелов. Образы небесных посланников, Москва, Интербук-бизнес, 2005. Вздорнов 1986 – Герольд И. Вздорнов, История открытия и изучения русской средневековой живописи. xix век, Москва, Искусство, 1986.

94 | Vera Tchentsova Габелић 2004 – Смиљка Габелић, Византиjски и поствизантиjски циклуси Арханђела (xi-xviii век). Преглед споменика. Београд, [б. в.], 2004. Габелић 2008 – Смиљка Габелић, Манастир Конче, Београд, Филозофски факултет, 2008. Делуга 1996 – Вальдемар Делуга, « Молдавсько-волоськi елементи в церковних розписах Києва за часiв Петра Могили », Петро Могила і сучасність (до 400-річчя від дня народження), Киïв, 1996 (non vidi). Еланская 1962 – Алла Ивановна Еланская, « Неизданная коптская рукопись из собрания Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (коптская новая серия, № 15-21) », Палестинский сборник, 9, 1962, p. 43-66. Ерминия 1868 – « Ерминия или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом. 1701-1733 год », Порфирий (Успенский) (éd.), Труды Киевской Духовной академии, 4, nr. 12, 1868, p. 355-445. Затилюк 2015 – Ярослав В. Затилюк, « Киïвськi посольства xvii ст. з “мощами” князя Володимира до Москви », Украïна в Центрально-Схiднiй Європi, 15, Киïв, 2015, p. 165-190. Изречения 2001 – Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке, А. И. Еланская (éd.), 2 e éd., Санкт-Петербург, Алетейа, 2001. Кабанець 2014 [2016] – Євген П. Кабанець, « Студiï з середньовiчноï iсторiï церкви Спаса на Берестовi », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 154-177. Книга о живописном искусстве 1867 – « Книга о живописном искусстве Даниила священника 1674 года (Вторая иерусалимская рукопись) », Порфирий (Успенский) (éd.), Труды Киевской Духовной академии, 4, 1867, p. 463-508. Кондратюк 2008 – Алiна Ю. Кондратюк, « Розписи церкви Спаса на Берестовi доби Петра Могили : проблематика й перспективи дослiдження », Студiï мистецтвознавчi, 4, 2008, p. 41-55. Кондратюк 2013 – Алiна Ю. Кондратюк, « Образ святого князя Володимира у розписах церкви Спаса на Берестовi », Труди Киïвськоï Духовноï Академiï, 19, 2013, p. 61-72. Кондратюк 2015 – Алiна Ю. Кондратюк, « Розписи церкви Спаса на Берестовi в контекстi поствiзантiйського мистецтва : до постановки проблеми », Церква – наука – суспiльство : питання взаємодiї. На пошану київського митрополита Євгенiя (Болховiтiнова). Матерiали Тринадцятої Мiжнародної наукової конференцiї (27-29 травня 2015 р.), Київ, 2015, p. 68-70. Корниенко 2012 – Вячеслав В. Корниенко, « Граффити и дата постройки церкви Спаса на Берестове в Киеве », Архитектурное наследство, 56, 2012, p. 30-37. Корнiєнко 2013 – В’ячеслав В. Корнiєнко, Корпус графiтi церкви Спаса на Берестовi (остання третина xi-перша третина xviii ст.), Киïв, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2013. Котляренко, Черевко 2014 [2016] – Ι. В. Котляренко, I. А. Черевко, « Сучасний технiчний стан церкви Спаса на Берестовi », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 224-231. Кулик, Петров 2008 – Тетяна Кулик, Сергій Петров, « Церква Спаса на Берестовому », Свiтогляд, 4, 2008, p. 6-13. Лазаревский 1894 – А. М. Лазаревский, « Гроб Т. Г. Шевченко в Киеве », Киевская старина, 2, 1894, p. 314-317. Лебединцев 2014 [2016] – Петро Лебединцев, протоiєрей, « Спас на Берестове », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 26-27. Лопухина 2014 [2016] – Елена В. Лопухина, « Вiд Володимирового хрещення до “ноємврiя 1-го дня “ 1632 р. Могилянський концепт вiдновлення церкви Спаса на Берестовi », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 178-181. Лопухина 2015 – Елена В. Лопухина, « Мемориальные вклады святителя Петра Могилы в церковь Спаса на Берестове – память о знаменательной дате 1 ноября 1632 года », Труди Киïвськоï Духовноï Академiï, 22, 2015, p. 277-280. Лопухина, Питателева, Ченцова 2015 – Елена В. Лопухина, Елена В. Питателева, Вера Г. Ченцова, « Поствизантийские фрески церкви Спаса на Берестове в контексте письменных источников и художественно-иконографического анализа », Каптеревские чтения, 13, 2015, p. 179-220. Макарий (Булгаков) 1996 – Макарий (Булгаков), митрополит, История Русской церкви, кн. 6, т. 11, Москва, Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. Павел Алеппский 2005 – Павел Алеппский, Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине xvii века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским, Г. А. Муркос (éd.), Москва, Общество сохранения литературного наследия, 2005. Панченко 2004 – Олег В. Панченко, « Из археографических разысканий в области соловецкой книжности : II. “Канон всем святым, иже в Велицеи Росии в посте просиявшим” – сочинение Сергия Шелонина », Труды Отдела древнерусской литературы, 56, 2004, p. 453-458. Петров 1908 – Николай И. Петров, « Древняя стенопись в киевской Спасской на Берестове церкви », Труды Киевской Духовной Академии, 2, 1908, p. 267-268. Пiтателева, Лопухiна 2015 – Олена В. Пiтателева, Олена В. Лопухiна, Образи святого князя Володимира i митрополита Петра Могили в ідейно-художньому аспекті ктиторської фрески церкви Спаса на Берестові // Нестерiвськi студiï. Матерiали xiii науковоï конференцiï «Князь Володимир та його доба. Культурно-мистецькi надбання Киïвськоï Русi. Київ, 2015, s. p. http://kplavra.kiev.ua/sites/default/filesKonferen sii/nesterovski/1446645066.pdf [consulté le 05/10/2017] Псалтирь 1643 – Псалтирь, Киев, 1643. Сементовский 1877 – Николай М. Сементовский, Древнейшая в России церковь Спас на Берестове, построенная святым великим князем Владимиром в Киеве в 989 году, Киев, 1877. Уния 1997 – Уния в документах, Минск, 1997. Хведченя, Кабанець 2004 – Сергiй Б. Хведченя, Євген П. Кабанець, « Деякi питання iсторiї канонiзацiї печерських святих », Спеціальні історичні дисципліни : питанння теорії та методики, 11, 2004, p. 121-136. Ченцова 2014 [2016]– Вера Г. Ченцова, « Греческая ктиторская надпись xvii в. в церкви Преображения Господня на Берестове », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 208-211. Ченцова 2016 – Вера Г. Ченцова, « Греческая ктиторская надпись xvii в. в киевской церкви Спаса на Берестове », Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 3 (65), 2016, p. 111-117. Ченцова, Пiтателєва, Лопухiна 2014 [2016] – Вiра Г. Ченцова, Олена В. Пiтателєва, Олена В. Лопухiна, « Авторство фресок xvii ст. церкви Спаса на Берестовi в свiтлi нових дослiджень. Письмовi джерела й iсторико-художнiй контекст », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 182-201. Шевченко 2014 – Ігор Iванович Шевченко, Украïна мiж Сходом i Заходом. Нариси з історії культури до початку xviii століття, Львiв, Видавництво УКУ, 2014. Шиденко 2014 [2016] – Василь Артемович Шиденко, « О реставрации церкви Спаса на Берестове », Лаврський альманах : Церква Спаса на Берестовi, 29, спецвипуск 11, 2014 [2016], p. 95-123. Vérifications linguistiques : Vivien Prigent (umr Orient & Méditerranée, Paris). Examiné par les pairs : Elisabeta Negrău (Institutul de Istoria Artei ‚George Oprescu’, Bucarest); Elena Firea (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca); Ana Dumitran (Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia).

raydan fcs final.indd - cefas
Les Saints Ressuscités des Sépulcres
La Sainte Bible - Nouveau Testament
Les petits Bollandistes : vies des saints de l'Ancien et du Nouveau ...
Le culte des héros et ses conditions sociales : Saint Patrick, héros ...
Louis Bréa, La Vierge à l'Enfant dans le tabernacle céleste
Annales de Philosophie Chrétienne 29.pdf - Bibliotheca Pretiosa
Novembre - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Œuvres complètes du vénérable Jean Eudes, missionnaire ...
Oeuvres oratoires de Clément Villecourt, évéque de La Rochelle
Saint Blandin - L'association des Amis de Saint Colomban
Saint Donat - L'association des Amis de Saint Colomban
Version PDF - Knights of Columbus, Supreme Council
309 – Un Temps Pour Prier - Knights of Columbus, Supreme Council
Religion 121 et 122 - Eglise de Jésus-Christ des Saints des ...
Les saints des derviches tourneurs; récits traduits du persan et ...
L’Empreinte du Ciel : Henri Bosco et saint Bernard de Clairvaux
Rendez-vous des bulles : bientôt la sixième ! - Saint Amand les Eaux
Etudes de titulature byzantine
320 – La Tres Sainte Eucharistie - Knights of Columbus, Supreme ...