Views
11 months ago

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Italien

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Italien

MP3-/WMA-bestanden

MP3-/WMA-bestanden worden minder snel afgespeeld dan andere bestanden. Bij de volgende disks duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart: – disks opgenomen met een ingewikkelde structuur. – disks die in Multi Session (meerdere sessies) zijn opgenomen. – disks waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd. De display-items rollen niet. Bij sommige disks met heel veel tekens zullen de tekens mogelijk niet rollen. "AUTO SCR" is ingesteld op "OFF". – Stel "AUTO SCR-ON" in (pagina 13). –Houd (SCRL) ingedrukt. Het geluid verspringt. Het apparaat is niet goed geïnstalleerd. – Installeer het apparaat in een hoek van minder dan 45° op een stabiele plaats in de auto. CD defect of vuil. De disk wordt niet uitgeworpen. Druk op (uitwerpen) (pagina 6). Foutmeldingen/berichten ERROR De disk is vuil of is omgekeerd geplaatst. – Reinig de disk of plaats deze op de juiste manier. Er is een lege disk in het apparaat geplaatst. De disk kan niet worden afgespeeld wegens een probleem. – Plaats een andere disk. Druk op (uitwerpen) als u de disk wilt verwijderen. FAILURE De luidsprekers of versterkers zijn niet correct aangesloten. – Raadpleeg de handleiding voor installatie/ aansluitingen van dit model en controleer de aansluitingen. NO AF Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. NO MUSIC De disc bevat geen muziekbestanden. – Plaats een muziek-CD in het apparaat. NO NAME Er is geen naam voor de disk/artiest/track of het album naar de track geschreven. NO TP Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders. OFFSET Er is wellicht een interne storing. – Controleer de verbinding. Vraag uw Sonyhandelaar advies als de foutmelding in het display blijft staan. PUSH EJT De disc kan niet worden uitgeworpen. –Druk op (uitwerpen) (pagina 6). 20

READ Alle track- en albuminformatie op de disk wordt gelezen. – Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de diskstructuur kan dit meer dan een minuut duren. " " of " " Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het begin of het einde van de disc bereikt en nu kunt u niet verder. " " Het teken kan niet worden weergegeven met het apparaat. Vraag uw Sony-handelaar advies als deze oplossingen niet helpen. Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het best de disk meenemen waarmee het probleem is begonnen. 21