Views
11 months ago

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Anglais

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Anglais

CT (kloktijd) instellen

CT (kloktijd) instellen Met de CT-gegevens van de RDSuitzending wordt de klok ingesteld. 1 Stel "CT-ON" in bij de instellingen (pagina 12). Opmerking Het is mogelijk dat de CT-functie niet goed werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. CD Een CD afspelen U kunt CD-DA's (ook met CD TEXT) en CD-R's/CD-RW's (MP3-/WMA-bestanden (pagina 16)) afspelen met dit apparaat. 1 Plaats de CD (met het label omhoog). Het afspelen start automatisch. Druk op om de disk uit te werpen. Display-items wijzigen De weergegeven items zijn afhankelijk van het model, het disctype, de opnameindeling en de instellingen. Druk op . 10

Tracks afspelen in verschillende standen U kunt tracks herhaaldelijk beluisteren (herhaaldelijk afspelen) of in een willekeurige volgorde beluisteren (willekeurig afspelen). 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (REP) of (SHUF) tot de gewenste weergavestand wordt weergegeven. Herhaaldelijk afspelen Selecteer TRACK ALBUM* OFF Willekeurig afspelen Selecteer SHUF ALBUM* SHUF DISC SHUF OFF Actie track herhaaldelijk afspelen. album herhaaldelijk afspelen. track in normale volgorde afspelen (normale weergave). Actie album in willekeurige volgorde afspelen. disk in willekeurige volgorde afspelen. track in normale volgorde afspelen (normale weergave). * Bij het afspelen van een MP3-/WMA-bestand. Geluidsinstellingen en het installatiemenu De geluidsinstellingen wijzigen De geluidskenmerken aanpassen 1 Druk tijdens ontvangst/weergave op de selectietoets. 2 Verdraai de regelknop tot het gewenste menu-item wordt weergegeven en druk op de regelknop. 3 Selecteer de instelling door de regelknop te verdraaien en druk op de regelknop. 4 Druk op (BACK). De volgende items kunnen worden ingesteld: EQ3 LOW* 1 (pagina 12) EQ3 MID* 1 (pagina 12) EQ3 HIGH* 1 (pagina 12) BALANCE De geluidsbalans aanpassen: "R15" – "0" – "L15". FADER Het relatieve niveau aanpassen: "F15" – "0" – "R15". SW LEVEL* 2 (subwooferniveau) Past het subwoofervolume aan: "+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB". ("ATT" wordt weergegeven bij de laagste instelling.) 11