Views
11 months ago

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Français

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Français

Bedieningselementen

Bedieningselementen Hoofdeenheid 6 In dit gedeelte vindt u informatie over de locatie van bedieningselementen en instructies voor algemene handelingen. (BACK)-toets Terugkeren naar het vorige scherm. SOURCE/OFF-toets Druk op deze toets om het apparaat in te schakelen/de bron te wijzigen (Radio/ CD/AUX). Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen. Houd de toets meer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen. SEEK +/– toetsen Radio: Automatisch afstemmen op zenders (indrukken); handmatig zoeken naar zenders (ingedrukt houden). CD: Tracks overslaan (indrukken); tracks blijven overslaan (indrukken, vervolgens binnen 1 seconde nogmaals indrukken en vasthouden); een track snel terug-/vooruitspoelen (ingedrukt houden). EQ3 (equalizer)-toets pagina 12 Een equalizertype selecteren (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM of OFF). Regelknop/selectietoets Volume aanpassen (draaien); instelitems selecteren (indrukken en draaien). Discsleuf Plaats de disk (met het label omhoog) en het afspelen begint. Display AUX-ingang pagina 13 (uitwerpen)-toets De disk uitwerpen.

MODE-toets pagina 7 De radioband selecteren (FM/MW/ LW). Toets om het voorpaneel los te maken pagina 5 AF (alternatieve frequenties)/ TA (verkeersinformatie)/ PTY (programmatype)-toets pagina 8, 9 AF en TA instellen (indrukken); PTY selecteren (ingedrukt houden) in RDS. Cijfertoetsen Radio: De opgeslagen zenders ontvangen (indrukken); zenders opslaan (ingedrukt houden). CD: /: ALBUM / (tijdens het afspelen van MP3/WMA) Albums overslaan (indrukken); albums blijven overslaan (ingedrukt houden). : REP* pagina 11 : SHUF pagina 11 : PAUSE Afspelen onderbreken. Druk nogmaals als u wilt annuleren. DSPL (scherm)/SCRL (rollen)-toets pagina 8, 10 Display-items wijzigen (indrukken); het display-item rollen (ingedrukt houden). Ontvanger voor de afstandsbediening * Deze toets beschikt over een voelstip. Radio Zenders opslaan en ontvangen Let op Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, vermijd dan ongelukken, gebruik de BTMfunctie (geheugen voor beste afstemming). Automatisch opslaan — BTM 1 Druk herhaaldelijk op tot "TUNER" wordt weergegeven. Druk herhaaldelijk op om de band te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of LW selecteren. 2 Houd de selectietoets ingedrukt. Het installatievenster wordt weergegeven. 3 Verdraai de regelknop tot "BTM" wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat slaat de zenders in de volgorde van frequentie op onder de cijfertoetsen. Handmatig opslaan 1 Als u de zender ontvangt die u wilt opslaan, houdt u een cijfertoets ( tot ) ingedrukt tot "MEMORY" wordt weergegeven. De opgeslagen zenders ontvangen 1 Selecteer de band en druk vervolgens op een cijfertoets ( tot ). 7