Views
11 months ago

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Polonais

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation Polonais

Sony CDX-GT264MP - CDX-GT264MP Consignes d’utilisation

\\psf\Home\Documents\Instrukcje\EVE\CDX- GT260_264MP\OI\4284509211CDXGT264MP\01GB-CDXGT264MP\01GB+00COV-EUR.fm masterpage:Right 00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, November 23, 2011 4:23 PM 4-284-509-PL(1) Radioodtwarzacz CD UKF/ŚR/DŁ Instrukcja obsługi Wyłączanie ekranu pokazu (DEMO) – patrz strona 5. CDX-GT264MP/CDX-GT260MP CDX-GT264MP/GT260MP 4-284-509-PL(1)