Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Zorný uhol Môžete

Zorný uhol Môžete zmeniť zorný uhol snímania. Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [ANGLE] (Uhol) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER. Snímanie so zorným uhlom 170°. Nastavovacie zobrazenie t Obsah Vyhľadávanie operácií Poznámky Snímanie so zorným uhlom 120°. Návrat do Menu [ANGLE] (Uhol). • Keď je stabilizácia SteadyShot nastavená na [ON] (Zap.), zorný uhol sa nastaví na [120°]. • Keď je zorný uhol nastavený na [170°], stabilizácia SteadyShot sa nastaví na [OFF] (Vyp.). • Keď je režim snímania nastavený na [VGA], zorný uhol je užší než v iných režimoch snímania. Vyhľadávanie nastavení Index 22 SK

Scéna Môžete nastaviť kvalitu obrazu podľa snímanej scény. Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SCENE] (Scéna) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER. Snímanie záznamu v štandardnej kvalite. Nastavovacie zobrazenie t Obsah Vyhľadávanie operácií Snímanie záznamu v obrazovej kvalite vhodnej pre snímanie pod vodou. Návrat do Menu [SCENE] (Scéna). Vyhľadávanie nastavení Index 23 SK