Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Formátovanie

Formátovanie Formátovanie je proces odstránenia všetkých záznamov z pamäťovej karty a obnovenie jej kapacity do pôvodného stavu. Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [FORMT] (Formátovať) a stlačte ENTER. 3 Kým je zobrazené [OK], stlačením tlačidla ENTER zobrazte [SURE?] (Naozaj?) a potom znova stlačte ENTER. Formátovanie sa spustí a po dokončení formátovania sa zobrazí [DONE] (Hotovo). Ak chcete zrušiť formátovanie, počas zobrazenia [SURE?] (Naozaj?) alebo [OK] stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [CANCL] (Zrušiť), potom stlačte ENTER. Poznámky • Pred formátovaním si uložte dôležité záznamy. • Počas formátovania nevykonávajte žiadnu z nasledovných operácií. – Nestláčajte žiadne tlačidlo. – Nevysúvajte pamäťovú kartu. – Nepripájajte/neodpájajte žiadny kábel. – Nevkladajte/nevyberajte batériu. Nastavovacie zobrazenie t Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index 34 SK

Používanie príslušenstva Najnovšie informácie o príslušenstve pozri na web-stránke pre tento kamkordér. Vodotesné puzdro (SPK-AS2) Po vložení kamkordéra do vodotesného puzdra môžete snímať videá v daždi alebo na pláži. Telo puzdra Ovládač HOLD Tlačidlo REC Tlačidlo NEXT Tlačidlo PREV Obsah Vyhľadávanie operácií Otvor pre uchytenie kábla Spôsob upevnenia Kryt puzdra Otvor pre statív Zaistenie uzáveru Uzáver Vyhľadávanie nastavení 1 Posuňte zaistenie uzáveru do smeru 1 a pridržte ho, potom pridržte oblé časti a otočte uzáver von do smeru 2. Index 2 Otvorte kryt puzdra. Kábel krytu puzdra 3 Vložte kamkordér do tela puzdra. • Uvoľnite prepínač bREC HOLD na kamkordéri. Pokračovanie r 35 SK