Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Wi-Fi nastavenia Android

Wi-Fi nastavenia Android s podporou NFC 1 Zapnite kamkordér, stlačte tlačidlo NEXT a zvoľte režim snímania. MOVIE (Video): Režim videozáznamu PHOTO (Fotografie): Režim snímania fotografií INTVL (Interval): Režim intervalového snímania fotografií 2 Na smartfóne zvoľte [Settings] (Nastavenia), potom zvoľte [More...] (Ďalšie...) a overte, či je povolené [NFC] (len pri prvom použití). 3 Dotknite sa smartfónom kamkordéra. • Na smartfóne zrušte predtým režim spánku a zablokovanie displeja. • Udržte dotykový kontakt bez pohybu, kým sa nespustí aplikácia “PlayMemories Mobile” (1 až 2 sekundy). Nastavovacie zobrazenie • Dotknite sa označením (značka N) na smartfóne značky (značka N) na kamkordéri. Ak na smartfóne nie je žiadna značka (značka N), dotykovú zónu pozri v návode na použitie smartfónu. • Ak sa kamkordér a smartfón nedá prepojiť dotykom NFC, pozri časť “Android/iPhone bez podpory NFC” a prepojte ich podľa popisu v nej. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index Poznámky • Ak je letový režim nastavený na [ON] (Zap.), Wi-Fi rozhranie nie je zapnuté. zTechnológia NFC NFC je technológia pre bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a bezkontaktné čítacie systémy atď. Dátová komunikácia sa dosahuje po jednoduchom vzájomnom dotyku zariadení na určitom mieste. NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard pre technológiu bezdrôtovej komunikácie na krátku vzdialenosť. Pokračovanie r 46 SK

Android/iPhone bez podpory NFC Zapnite kamkordér, stlačte tlačidlo NEXT a zvoľte režim snímania. MOVIE (Video): Režim videozáznamu PHOTO (Fotografie): Režim snímania fotografií INTVL (Interval): Režim intervalového snímania fotografií Android 1 Spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile”. Obsah Vyhľadávanie operácií 2 Nastavte SSID tak, ako je vytlačené na nálepke nalepenej na návode na použitie. Vyhľadávanie nastavení Index 3 Zadajte heslo tak, ako je vytlačené na nálepke nalepenej na návode na použitie (len prvýkrát). Pokračovanie r 47 SK