Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Slovaque

Krok 2 Inštalácia

Krok 2 Inštalácia softvéru “PlayMemories Home” 1 Zapnite PC. • Prihláste sa s právami správcu PC (Administrator). • Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne aplikácie. 2 Navštívte nasledovnú web-stránku a stiahnite z nej softvér. www.sony.net/pm/ Zobrazí sa sprievodca AutoPlay. 3 Podľa pokynov uvedených v okne zobrazovanom na PC vykonajte inštaláciu. Po dokončení inštalácie sa spustí softvér “PlayMemories Home”. • Ak už je softvér “PlayMemories Home” nainštalovaný 2 Do Multi/Micro USB 1 Do USB v PC, pripojte kamkordér k PC a zaregistrujte kamkordér konektora* konektora so softvérom “PlayMemories Home”. Potom sa sprístupnia funkcie, ktoré je možné používať s kamkordérom. • Ak je v PC nainštalovaný softvér “PMB (Picture Motion Browser)”, softvér “PlayMemories Home” ho prepíše. • Ohľadom podrobností o softvére “PlayMemories Home” zvoľte (pomocník softvéru (Help Guide) “PlayMemories Home”) v okne softvéru alebo navštívte podpornú stránku PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). • Môžete prehrávať videá nasnímané kamkordérom na monitore PC, keď je kamkordér pripojený k PC s nainštalovaným softvérom “PlayMemories Home”. Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index Pokračovanie r 54 SK

Zrušenie režimu USB prepojenia Windows7/Windows8 1 Kliknite na na lište úloh. 2 Kliknite na ikonu odpojenia v položke Customize (Upraviť). 3 Kliknite na zariadenie, ktoré chcete odpojiť. Windows Vista Vykonajte postup od kroku 1 do 3 skôr, ako: • Odpojíte micro USB kábel (dodávaný). • Vypnete kamkordér. Ikona odpojenia Obsah Vyhľadávanie operácií 1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na lište úloh. 2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) (Veľkokapacitné USB zariadenie) t [Stop] (Zastaviť). 3 Potvrďte zariadenie v potvrdzovacom okne a kliknite na [OK]. Poznámky • Pamäťovú kartu kamkordéra neformátujte v PC. Kamkordér potom nebude pracovať správne. • Ak sprístupňujete kamkordér v PC, používajte softvér “PlayMemories Home”. Súbory ani priečinky na karte v kamkordéri neupravujte prostredníctvom PC. Súbory sa môžu poškodiť a nemusia sa dať viac prehrávať. • Fungovanie nie je zaručené, ak pracujete s dátami na pamäťovej karte kamkordéra prostredníctvom PC. • Pre import dlhých videí alebo editovaných záznamov z kamkordéra do PC používajte softvér “PlayMemories Home”. Ak použijete iný softvér, záznamy sa nemusia importovať správne. • Ak používate počítač Mac, presuňte myšou (Drag and drop) ikonu jednotky na ikonu koša (“Trash”) a kamkordér sa odpojí od počítača. Vyhľadávanie nastavení Index 55 SK