Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení Operace

Nastavení Operace tlačítek NEXT (Další): Přechod na další nabídku PREV (Předchozí): Přechod na předchozí nabídku ENTER (Potvrzení): Spuštění funkce nabídky Položky nabídek Seznam režimů Displej Režimy MOVIE (Video) Režim video PHOTO Režim fotografie (Fotografie) INTVL (Interval) SETUP (Nastavení) PLAY (Přehrávání) PwOFF (Vypnutí napájení) Režim intervalového záznamu fotografií Režim nastavení Režim přehrávání Vypnutí napájení Položky nastavitelné v nabídce SETUP (Nastavení) (režim nastavení) Displej Položky VIDEO (Video) Režim záznamu STEDY (Stabilizace) ANGLE (Úhel) SCENE (Scéna) LAPSE (Interval) Wi-Fi GPS PLANE (V letadle) A.OFF (Automatické vypnutí) BEEP (Zvukový signál) DATE (Datum) USBPw (USB napájení) V.SYS (Video systém) RESET (Resetování) FORMT (Formátování) Stabilizace SteadyShot Úhel zorného pole Scéna Intervalový záznam fotografií Chytré dálkové ovládání Protokol GPS Režim v letadle Automatické vypnutí napájení Zvukový signál Nastavení data a času USB zdroj energie Přepínání NTSC/PAL Resetování nastavení Formátování 10 CZ

Poznámky • Opakovaným stisknutím tlačítka NEXT (Další) nebo PREV (Předchozí) můžete cyklicky procházet příslušnými položkami režimu/nastavení. • Pro návrat do nabídky [SETUP] (Nastavení) z jednotlivých položek nastavení vyberte [BACK] (Zpět) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). • Při vypnutém napájení kamery jsou k dispozici následující operace. - Stisknutí tlačítka PREV (Předchozí) nebo NEXT (Další) pro zapnutí kamery. - Stisknutí tlačítka ENTER (Potvrzení) pro spuštění záznamu v režimu snímání, který byl nastaven před vypnutím napájení kamery. • Jazyk displeje není možno změnit. 11 CZ