Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Néerlandais

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Néerlandais

Zoeken op instellingen

Zoeken op instellingen Opmerkingen • Met de slimme afstandsbedieningsfunctie kunt u met behulp van een smartphone de volgende handelingen uitvoeren: – De veldhoek controleren – Het opnemen starten/stoppen – De opnamestand wijzigen (filmstand/fotostand/intervalfoto-opnamestand) – Kopieerstand (films en foto's kopiëren die opgenomen werden met de camera) – De instelling van de opnamestand wijzigen (alleen in de filmstand) – De SteadyShot-instelling wijzigen – De veldhoekinstelling wijzigen • Om de slimme afstandsbedieningsfunctie te gebruiken, moet u een compatibele toepassing installeren op uw smartphone. Raadpleeg pagina 45 voor meer informatie over het downloaden van toepassingen. • De accu van de camera kan snel leeg raken als u de camera bedient via een smartphone. • Als er een Wi-Fi Direct-verbindingsaanvraag van een Wi-Fi Direct-apparaat weergegeven wordt op het opnamescherm, drukt u op de ENTER-toets op het scherm [ACPT?]. U kunt vervolgens de camera bedienen met behulp van de slimme afstandsbedieningsfunctie via de Wi-Fi Direct-verbinding. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Index 50 NL

Kopiëren Instelscherm g / g / U kunt films en foto's die opgenomen werden met de camera kopiëren door een smartphone te bedienen. 1 Schakel de camera in, druk op de NEXT-toets en selecteer een opnamestand. MOVIE: filmstand PHOTO: fotostand INTVL: intervalfoto-opnamestand 2 Start "PlayMemories Mobile" op de smartphone en activeer de Wi-Fiverbinding. Raadpleeg "Wi-Fi instellen" op pagina 46 voor meer informatie over het instellen van de smartphone. 3 Activeer de kopieerstand op de camera via het scherm "PlayMemories Mobile" van de smartphone. 4 Selecteer de beelden die u wilt kopiëren. Opmerkingen • Voor u de slimme afstandsbedieningsfunctie activeert, dient u ervoor te zorgen dat de recentste versie van de software "PlayMemories Mobile" geïnstalleerd is (ver.3.1 of recenter). • U kunt beelden kopiëren naar uw smartphone wanneer er een opnamestand geactiveerd is op de camera (filmstand/fotostand/intervalfoto-opnamestand). • U kunt de stand alleen wijzigen wanneer de opnamestand-bystand geactiveerd. g Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Index 51 NL