Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Dépliant Polonais

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Dépliant Polonais

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Dépliant

HDR-AS30/AS30V Informacja o aktualizacji oprogramowania „PlayMemories Home” Przed użyciem kamery należy zaktualizować oprogramowanie „PlayMemories Home” do najnowszej wersji (3.0.00 lub nowszej). Aby pobrać oprogramowanie, wejdź na: www.sony.net/pm/ Informacja o danych wspomagających GPS Instalacja oprogramowania „PlayMemories Home” umożliwia wczytanie do kamery danych wspomagających GPS. Dane te umożliwiają skrócenie czasu niezbędnego do wyznaczenia pozycji GPS. Więcej informacji podano w Podręczniku użytkownika. Jak przyspieszyć wyznaczanie pozycji GPS 1 Naciskając przycisk NEXT, wyświetl wariant [SETUP]. Naciśnij przycisk ENTER. 2 Naciskając przycisk NEXT, wyświetl wariant [GPS]. Podczas wyszukiwania satelitów GPS nie będą działały inne funkcje. Umożliwia to bardziej efektywne uzyskiwanie danych geolokalizacyjnych ©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) 4-487-661-PL(1)