Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Fältvinkel Du kan

Fältvinkel Du kan ändra fältvinkeln för inspelning. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [ANGLE] (vinkel), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen. Spelar in med en fältvinkel på 170°. Spelar in med en fältvinkel på 120°. Återgår till [ANGLE]-menyn. Inställningsskärm Obs! • När SteadyShot är inställt på [ON], ställs fältvinkeln in på [120°]. • När fältvinkeln är inställd på [170°], ställs [SteadyShot] in på [OFF]. • När inspelningsläget är inställt på [VGA], blir visningsvinkeln smalare jämfört med andra inspelningslägen. t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 22 SE

Scen Du kan välja passande bildkvalitet efter tagningsscenen. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SCENE] (scen), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen. Ta bilder med standardkvalitet. Ta bilder med en bildkvalitet som passar vid tagning under vatten. Återgår till [SCENE]-menyn. Inställningsskärm t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 23 SE