Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Återställa

Återställa inställningarna Du kan återställa inställningarna till fabriksinställningar. Bilder tas inte bort om du aktiverar [RESET]. Inställningsskärm 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [RESET] (återställning), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på ENTER-knappen för att visa [SURE?] när [OK] visas, tryck därefter på ENTER-knappen igen. Kameran startas automatiskt om när återställningen är genomförd. Tryck på NEXT-knappen för att välja [CANCL] när [SURE?] eller [OK] visas, tryck sedan på ENTER-knappen för att avbryta återställningen. t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 34 SE

Formatera Formatering är den process som raderar alla bilder på minneskortet och återställer minneskortet till ursprungligt läge. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [FORMT] (formatera), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på ENTER-knappen för att visa [SURE?] när [OK] visas, tryck därefter på ENTER-knappen igen. Formateringen startar och [DONE] visas när formateringen slutförts. Tryck på NEXT-knappen för att välja [CANCL] när [SURE?] eller [OK] visas, tryck sedan på ENTER-knappen för att avbryta formateringen. Obs! • Spara viktiga bilder före formatering. • Utför inte någon av funktionerna nedan under formatering. – Tryck på någon av knapparna. – Mata ut minneskortet. – Ansluta/koppla från en kabel. – Sätta i/ta ut batteriet. Inställningsskärm t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 35 SE