Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Visa bilder på en TV

Visa bilder på en TV Anslut kameran till en TV som har en HDMI-kontakt med en mikro-HDMI-kabel (säljs separat). Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n. 1 Stäng av både kameran och TV:n. 2 Öppna kontaktskyddet och anslut kameran till TV:n med mikro-HDMIkabeln (säljs separat). HDMI-uttag 1 Till HDMI-uttag Mikro-HDMI-kabel (säljs separat) Skärmvisning 2 Till HDMI OUT-uttag 3 Ställ in TV:ns inmatning på [HDMI-ingång]. 4 Tryck på NEXT-knappen för att slå på kameran. 5 Tryck på NEXT-knappen för att visa [PLAY], tryck därefter på ENTERknappen. 6 Tryck på NEXT-knappen för att visa [MP4] eller [PHOTO], tryck därefter på ENTER-knappen. Välj [MP4] för att spela upp filmer eller [PHOTO] för att visa foton. När du vill stoppa uppspelningen trycker du på ENTER-knappen igen. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Obs! • Anslut mikro-HDMI-kontakten på mikro-HDMI-kabeln (säljs separat) till kamerans HDMI OUT-uttag. • Anslut inte kamerans utgångsuttag till andra enheters uttag. Det kan orsaka fel. • Vissa enheter kanske inte fungerar som de ska. Det kan hända att bild och ljud inte matas ut. • Använd en mikro-HDMI-kabel (säljs separat) med HDMI-logotypen. • Vi rekommenderar användning av en tillåten kabel med HDMI-logotypen eller en HDMI-kabel från Sony. Fortsättning r 44 SE

zStyra innehåll som spelas upp • Visa föregående/nästa bild: Tryck på PREV/NEXT-knappen. • Snabbspolning framåt/bakåt (endast filmer): Håll PREV/NEXT-knappen intryckt. • Paus (endast filmer): Tryck samtidigt på knapparna PREV och NEXT. Om du håller knappen PREV eller NEXT intryckt i pausläget, kan du spela upp långsamt framåt eller bakåt. • Justera volymen (endast filmer): Håll knapparna PREV och NEXT intryckt samtidigt. • Starta ett bildspel (endast foton): Tryck samtidigt på knapparna PREV och NEXT. • Avsluta uppspelning: Tryck på ENTER-knappen. PREV-knapp NEXT-knapp Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 45 SE