Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Förberedelse för

Förberedelse för inställning av Wi-Fi Installera programmet ”PlayMemories Mobile” på din smartphone Installera ”PlayMemories Mobile” på din smartphone. Uppdatera ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen om den redan finns installerad på din smartphone. Mer information hittar du på följande webbplats. http://www.sony.net/pmm/ Android 2.3 eller senare (Android 4.0 eller senare krävs för att använda One-touch-funktioner (NFC)) Sök efter ”PlayMemories Mobile” på Google Play, installera det sedan. iOS 4.3 eller senare (One-touch-funktioner (NFC) finns ej tillgängliga) Sök efter ”PlayMemories Mobile” på App Store, installera det sedan. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Obs! • En NFC-aktiverad smartphone eller handdator krävs för användning av One-touch-funktioner (NFC). Förbereda ID/lösenord • Ta fram etiketten som sitter på Bruksanvisning, där ID/lösenordet finns. • Det behövs inte vid one-touch-anslutning till en smartphone. zOm du glömmer lösenordet 1 Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer). 2 Slå på strömmen. 3 Visa [Dator] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] på din dator, kontrollera sedan användar-ID och lösenord. 46 SE

Ställa in Wi-Fi Android som har stöd för NFC 1 Starta kameran, tryck sedan på NEXT-knappen och välj ett tagningsläge. MOVIE: Filmläge PHOTO: Fotoläge INTVL: Läge för intervallinspelning av stillbilder 2 Välj [Settings] på din smartphone, välj därefter [More...] och kontrollera så att [NFC] är aktiverat (endast första gången). 3 Rikta kameran mot din smartphone. • Avbryt viloläget och skärmlåset på din smartphone i förväg. • Håll kvar i samma läge tills ”PlayMemories Mobile” startar (1 - 2 sekunder). • Peka (N-märket) på din smartphone mot (N-märket) på kameran. Se bruksanvisningen till din smartphone om det inte finns något (N-märke) på din smartphone. • Om kameran och din smartphone inte kan anslutas med NFC, se ”Android/iPhone som inte stöder NFC” och anslut dem. Inställningsskärm Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Obs! • När flygplansläget är inställt på [ON] är Wi-Fi-funktionen inte tillgänglig. zOm NFC NFC är en teknik för trådlös kommunikation på kortdistans mellan olika enheter, t.ex. en mobiltelefon och IC-tagg etc. Datakommunikation uppnås enkelt genom att peka enheter mot varandra vid en specifik punkt. NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för trådlös teknik på kortdistans för trådlös kommunikation. Fortsättning r 47 SE