Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Android/iPhone som inte

Android/iPhone som inte har stöd för NFC Starta kameran, tryck sedan på NEXT-knappen och välj ett tagningsläge. MOVIE: Filmläge PHOTO: Fotoläge INTVL: Läge för intervallinspelning av stillbilder Android 1 Starta ”PlayMemories Mobile”. 2 Välj SSID, enligt etiketten som sitter i Bruksanvisning. 3 Mata in lösenordet enligt etiketten som sitter på Bruksanvisning (endast första gången). Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Fortsättning r 48 SE

iPhone 1 Välj [Settings] på din smartphone, välj därefter [Wi-Fi] och kamerans SSID. 2 Mata in lösenordet enligt etiketten som sitter på Bruksanvisning (endast första gången). 3 Bekräfta anslutning till SSID, enligt etiketten som sitter i Bruksanvisning. 4 Återgå till hemskärmen och starta ”PlayMemories Mobile”. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 49 SE