Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Smartfjärrkontroll

Smartfjärrkontroll Genom att ansluta kameran och din smartphone via Wi-Fi, kan du manövrera kameran via din smartphone. Välj först [SETUP] för att göra inställningen. 1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen. 2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [Wi-Fi] (Wi-Fi), tryck därefter på ENTER-knappen. 3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på ENTER-knappen. Manövreras via smartphone. Manövreras inte via smartphone. Återgår till [Wi-Fi]-menyn. Inställningsskärm 4 Välj [MOVIE], [PHOTO] eller [INTVL]. 5 Aktivera en applikation på din smartphone som passar och anslut den till kameran via Wi-Fi. Se ”Ställa in Wi-Fi” på sidan 47 för mer information om inställning av din smartphone. 6 Manövrera kameran med din smartphone. t Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Exempel på skärmvisning på en smartphone Smart-fjärrkontrollens funktioner • För kontroll av visningsfältet före och under inspelning • För övervakning av bilder under inspelning Olika inställningar • [VIDEO] • [STEDY] • [ANGLE] • [SHARE] Starta/stoppa inspelningen Inställningar för tagningsläget • [MOVIE] • [PHOTO]/[INTVL] Fortsättning r 50 SE

Obs! • Med Smart-fjärrkontrollfunktionen kan du utföra följande via din smartphone: – Kontrollera fältvinkel – Starta/stoppa inspelning – Ändra tagningsläget (filmläget/fotoläget/läget för intervallinspelning av foton) – Kopieringsläget (kopiera filmer och foton som tagits med kameran) – Ändra inställning av inspelningsläget (endast i filmläget) – Ändra inställningen för SteadyShot – Ändra inställningen av fältvinkel • Du behöver en kompatibel applikation på din smartphone för att kunna använda smartfjärrkontrollfunktionen. Se sidan 46 för mer information om att ladda ner applikationer. • Det kan hända att batteriets laddning tar slut snabbt om kameran manövreras via en smartphone. • Om en Wi-Fi Direct-anslutningsbegäran från en Wi-Fi Direct-enhet visas på tagningsskärmen, trycker du på ENTER-knappen på skärmen [ACPT?]. Du kan sedan manövrera kameran med smartfjärrkontrollfunktionen via Wi-Fi Direct-anslutningen. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 51 SE