Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Suédois

Kopiera

Kopiera Inställningsskärm g / g / Du kan kopiera filmer och foton som är tagna med kameran genom att manövrera en smartphone. 1 Starta kameran, tryck sedan på NEXT-knappen och välj ett tagningsläge. MOVIE: Filmläge PHOTO: Fotoläge INTVL: Läge för intervallinspelning av stillbilder 2 Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone och upprätta Wi-Fianslutning. Se ”Ställa in Wi-Fi” på sidan 47 för mer information om inställning av din smartphone. 3 Ändra kamerans läge till kopieringsläget på ”PlayMemories Mobile”- skärmen på din smartphone. 4 Välj de bilder som du vill kopiera. Obs! • Uppdatera programmet ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen (ver.3.1 eller senare) innan du aktiverar smart-fjärrkontrollens funktion. • Du kan kopiera bilder till din smartphone när kameran är inställd till tagningsläget (filmläget/fotoläget/ läget för intervallinspelning av foton). • Du kan endast ändra läget när kameran är i standbyläge för inspelning. g Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 52 SE

Användbara funktioner när du ansluter kameran till din dator Med hjälp av programmet ”PlayMemories Home” kan du importera filmer och stillbilder till din dator och använda dem på många olika sätt. Besök följande URL-adress för att installera programmet. www.sony.net/pm/ Importera bilder Uppspelning Redigera Visa filmer med spårningsinformation och rörelsehastighet. • Använd mikro-USB-kabeln (medföljer) när du ansluter kameran till din dator. • Funktioner i ”PlayMemories Home” som kan användas skiljer sig åt för Windows och för Mac. • Se följande URL-adress för mer information om andra program. Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/ Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 53 SE