Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Consignes d’utilisation Slovaque

Slovensky

Slovensky 4-487-661-01(1) HDR-AS30/AS30V Aktualizácia softvéru “PlayMemories Home” Pred používaním kamkordéra aktualizujte softvér “PlayMemories Home” na najnovšiu verziu (ver. 3.0.00 alebo novšia). Navštívte nasledovnú web-stránku a stiahnite z nej softvér. www.sony.net/pm/ Pomocné dáta GPS Po nainštalovaní softvéru “PlayMemories Home” môžete prevziať do kamkordéra pomocné dáta GPS. Čas zameriavania je možné skrátiť využitím pomocných dát GPS. Podrobnosti pozri v návode Príručka (Handbook) (súbor PDF) uloženom v tomto kamkordéri. Ako rýchlo získať informácie o GPS polohe 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [GPS]. Kým kamkordér vyhľadáva GPS satelity, prevádzka iných funkcií sa zastaví, aby sa informácie o polohe získali efektívnejšie. © 2013 Sony Corporation