Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Tchèque

Automatické vypnutí

Automatické vypnutí napájení Nastavení displeje t Obsah Kamera umožňuje změnit nastavení automatického vypnutí napájení. Pro nastavení nejprve vyberte [SETUP] (Nastavení). 1 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [A.OFF] (Automatické vypnutí napájení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) vyberte nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Napájení se vypne po přibližně 10 sekundách. Napájení se vypne po přibližně 60 sekundách. Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání Napájení se automaticky nevypne. Návrat do nabídky [A.OFF] (Automatické vypnutí). Rejstřík Poznámky • Tato funkce není k dispozici v následujících situacích. – Záznam dat na médium – Snímání videa nebo snímání v režimu intervalového záznamu fotografií –Během přehrávání videa nebo slideshow – Probíhá Wi-Fi připojení, je připojováno chytré dálkové ovládání nebo je nahráván snímek do smartphonu – Vytváří se HDMI připojení – Je dodávána energie z připojeného USB zařízení –Připojování velkokapacitního paměťového zařízení • V následujících případech, i pokud jste jako nastavení funkce automatického vypnutí napájení vybrali [10sec] nebo [60sec], se čas před vypnutím napájení prodlouží. –během úpravy nastavení [SETUP] (Nastavení), –během přehrávání fotografií, – pokud je [Wi-Fi] nastaveno na [ON] (Zapnuto) a je zobrazena ikona Wi-Fi. 28 CZ

Zvukový signál Kamera umožňuje nastavit zvukové upozornění operací na ON/OFF (Vypnuto) (Zapnuto/ Vypnuto). Pro nastavení nejprve vyberte [SETUP] (Nastavení). 1 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [BEEP] (Zvukový signál) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) vyberte nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Jsou aktivovány všechny provozní zvuky. Provozní zvuky jsou aktivní pouze pro následující operace. • Zapnutí napájení • Spuštění záznamu • Zastavení záznamu • Stisknutí spouště • Byla zvolena zakázaná operace nebo nastala chyba Jsou deaktivovány všechny provozní zvuky. Nastavení displeje t Obsah Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání Rejstřík Návrat do nabídky [BEEP] (Zvukový signál). 29 CZ