Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Tchèque

Nastavení

Nastavení vyhledávání Poznámky • Funkce chytrého dálkového ovládání umožňuje provádět pomocí smartphonu následující operace: – Kontrola úhlu zorného pole – Spuštění/zastavení záznamu –Změna režimu snímání (režim video/režim fotografie/režim intervalového záznamu fotografií) – Režim kopírování (kopírování videa a fotografií pořízených kamerou) –Změna nastavení režimu záznamu (pouze v režimu video) –Změna nastavení SteadyShot (Stabilizace) –Změna nastavení úhlu zorného pole • Pro používání funkce chytrého dálkového ovládání musíte mít ve smartphonu kompatibilní aplikaci. Podrobné informace o stahování aplikací - strana 45. • Při ovládání kamery smartphonem se může rychle vybít akumulátor kamery. • Pokud se na obrazovce snímání objeví žádost o Wi-Fi Direct (Přímé Wi-Fi) připojení od Wi-Fi Direct (Přímé Wi-Fi) zařízení, stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) na obrazovce [ACPT?] (Akceptovat?). Pak můžete kameru ovládat pomocí funkce chytrého dálkového ovládání prostřednictvím Wi-Fi Direct (Přímé Wi-Fi) připojení. Obsah Vyhledávání operace Rejstřík 50 CZ

Kopírování Nastavení displeje g / g / g Obsah Videa a fotografie pořízené kamerou můžete kopírovat prostřednictvím ovládání smartphonu. 1 Zapněte napájení kamery a pak stiskněte tlačítko NEXT (Další) a vyberte režim snímání. MOVIE (Video): Režim video PHOTO (Fotografie): Režim fotografie INTVL (Interval): Režim intervalového záznamu fotografií 2 Spusťte ve smartphonu aplikaci „PlayMemories Mobile“ a vytvořte Wi-Fi připojení. Podrobné informace o nastavení smartphonu najdete v části „Nastavení Wi-Fi“ (Nastavení Wi-Fi) - strana 46. 3 Změňte na obrazovce aplikace „PlayMemories Mobile“ ve smartphonu režim kamery na režim kopírování. 4 Vyberte snímek (snímky) pro kopírování. Poznámky • Před aktivací funkce chytrého dálkového ovládání aktualizujte software „PlayMemories Mobile“ na nejnovější verzi (ver. 3.1 nebo novější). • Snímky můžete kopírovat do smartphonu, když je kamera nastavena do režimu snímání (režim video/ režim fotografie/režim intervalového záznamu snímků). • Režim můžete změnit pouze v pohotovostním režimu snímání. Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání Rejstřík 51 CZ