Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Roumain

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Roumain

Introducerea unui card

Introducerea unui card de memorie 1 Glisați capacul compartimentului pentru acumulator/ pentru cardul de memorie în direcția indicată de săgeată, apoi deschideți capacul. 2 Introduceți cardul de memorie până ce se aude un clic. Card microSD : Introduceți-l în direcția indicată în chenarul marcat cu A. „Memory Stick Micro (M2)”: Introduceți-l în direcția indicată în chenarul marcat cu B. • Când pe ecran apare indicația [WAIT] (Așteptați), așteptați până respectivul mesaj dispare. • Introduceți ferm un card de memorie, respectând orientarea corectă ; în caz contrar, camera nu îl va recunoate. Partea imprimată Partea cu terminale Card microSD Suport media „Memory Stick Micro (Mark2)” 3 Închideți capacul compartimentului. z Scoaterea cardului de memorie Pentru a scoate cardul de memorie din aparat, deschideți capacul compartimentului și apăsați ușor cardul cu o singură mișcare. 18

z Ce tipuri de carduri de memorie puteți folosi pentru această cameră ? Tipuri de carduri de memorie Clasa de viteză SD Denumire în acest manual Suport media „Memory Stick Micro (Micro2)” – „Memory Stick Micro” Carduri de memorie microSD Carduri de memorie microSDHC Carduri de memorie microSDXC Clasa 4 sau mai rapid Card microSD • Nu este asigurată funcţionarea în cazul oricărui tip de card de memorie. Note • Pentru a stabiliza funcționarea cardului de memorie se recomandă să îl formataţi înainte de a-l utiliza cu camera pentru prima dată (pag. 34). Toate datele de pe cardul de memorie vor fi șterse prin formatare și acestea nu mai pot fi recuperate. • Salvați datele importante pe un card de memorie sau pe alt suport media, cum ar fi un calculator, înainte de a formata cardul de memorie. • Dacă introduceți cardul de memorie în slot într-o direcție greșită, este posibil să se deterioreze cardul de memorie, fanta pentru carduri de memorie sau datele conținute de acesta. • Nu introduceți nimic altceva decât cardul de memorie compatibil în fanta de introducere a acestuia pentru a nu se produce disfuncționalități. • Când introduceți sau scoateți cardul de memorie din aparat, aveți grijă ca acesta să nu cadă pe jos. • Temperatura de funcționare garantată a camerei este cuprinsă între 0°C și 40°C. Cu toate acestea, în funcție de tipul de card de memorie, acest interval de temperaturi poate fi diferit. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește cardul de memorie. • Imaginile înregistrate pe un card de memorie microSDXC nu pot fi transferate sau redate la calculatoare sau la echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT* (via conexiunii USB). Asiguraţi-vă că echipamentul pe care vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă veți conecta camera la un echipament cu care nu este compatibilă, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe card. * exFAT este sistemul de fişiere folosit de cardurile de memorie microSDXC. 19