Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Roumain

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Roumain

Comutarea NTSC/PAL

Comutarea NTSC/PAL Interfața de reglaj Puteți selecta NTSC/ PAL în funcție de sistemul de televiziune din țara sau regiunea unde folosiți această cameră. Pentru a face aceste reglaje, selectați mai întâi [SETUP]. 1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [SETUP], apoi apăsați ENTER. 2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [V.SYS] (Sistem video), apoi apăsați butonul ENTER. 3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER. 4 Apăsaţi butonul NEXT, apoi apăsați butonul ENTER în timp ce pe afișaj apare [OK]. Pentru a renunța la reglajul NTSC/PAL, apăsați butonul NEXT câtă vreme este afișat [OK], selectați [CANCEL], apoi apăsați butonul ENTER. Când sistemul TV este NTSC. Când sistemul TV este PAL. Revine la meniul [V.SYS]. Note : • Când selectați [PAL], camera reacționează astfel : – funcțiile [SLOW] și [SSLOW] nu sunt disponibile, – când camera este în modul filmare, nu este afișată frecvența cadrelor, – în interfața de reglaj a modului înregistrare nu este afișată frecvența cadrelor. • Când modificați reglajul NTSC/PAL, camera va reporni automat. • Un suport media formatat sau înregistrat în sistem NTSC, nu va putea fi redat în sistem PAL, și vice versa. Dacă pe ecran apare indicația [FORMT] după ce ați comutat între NTSC și PAL, treceți la interfața de confirmare și selectați [OK], apoi formatați suportul media aflat în aparat sau folosiți un alt suport media (pag. 34). 32

Resetarea reglajelor Interfața de reglaj Puteți reseta reglajele, aducându-le la variantele implicite. Dacă activați [RESET], imaginile nu vor fi șterse. 1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [SETUP], apoi apăsați ENTER. 2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [RESET] (Resetare), apoi apăsați butonul ENTER. 3 Când este afi șat [OK], apăsaţi butonul ENTER pentru a a fi afișat [SURE?] (Sigur ?), apoi apăsați din nou ENTER. Camera repornește automat când resetarea se încheie. Pentru a renunța la resetare, apăsați NEXT pentru a selecta opțiunea [CANCEL] când pe ecran apare [SURE ?] sau [OK], apoi apăsați butonul ENTER. 33