Views
11 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Roumain

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Roumain

Pasul 2 : Instalarea

Pasul 2 : Instalarea aplicației software „PlayMemories Home” 1 Porniți calculatorul. • Conectați-vă ca administrator. • Închideți toate aplicațiile care rulează pe calculator înainte de a instala software-ul. 2 Pentru a prelua aplicația software, vizitați următoarea adresă URL : www.sony.net/pm/ Este afișată aplicația de asistență AutoPlay. 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecranul calculatorului pentru a continua instalarea. Când se încheie instalarea, „PlayMemories Home”, acesta este lansat. • Dacă aplicația softaware „PlayMemories Home” este deja instalată pe calculatorul dvs., conectați camera la calculator și înregistrați-o cu aplicația software 2 Spre terminalul Multi/ Micro USB 1 Spre conectorul USB „PlayMemories Home”. Funcțiile ce pot fi utilizate cu această cameră vor fi apoi disponibile. • Dacă aplicaţia „PMB” („Picture Motion Browser”) a fost deja instalată pe calculator aceasta va fi suprascrisă de aplicaţia „PlayMemories Home”. • Pentru detalii legate de „PlayMemories Home” selectați (Ghidul de asistență „PlayMemories Home”) al aplicației software sau vizitați pagina de asistență a PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/). • Puteți reda pe ecranul calculatorului filme înregistrate cu camera, dacă aceasta este cuplată la un calculator care are instalată aplicația „PlayMemories Home”. 54

Pentru a șterge conexiunea USB Windows 7 / Windows 8 1 Faceți clic pe din bara de acțiuni. 2 Faceți clic pe simbolul de deconectare corespunzător secțiunii Customize. 3 Faceți clic pe dispozitiv pentru a-l elimina. Simbol de deconectare Windows Vista Parcurgeți procedura de mai jos înainte de : • Deconectarea cablului micro USB (furnizat). • A opri camera. 1 Faceți dublu-clic pe simbolul de deconectare din bara de acțiuni. 2 Faceți clic pe simbolul (USB Mass Storage Device) T [Stop]. 3 Confi rmați dispozitivul în fereastra de confi rmare, apoi faceți clic pe [OK]. Note • Nu formatați cardul de memorie al camerei cu ajutorul calculatorului. Dacă o faceți, camera nu va mai funcționa corespunzător. • Când accesați camera de la calculator, folosiți aplicația software „PlayMemories Home”. Nu modificați fișierele și directoarele direct la camera de la calculator. Fișierele se pot deteriora și este posibil să nu mai poată fi redate. • Nu este garantată funcționarea dacă acționați de la calculator datele de pe cardul de memorie la camerei. • Folosiți aplicația software „PlayMemories Home” când importați filme lungi sau imagini editate de la cameră la calculator. Dacă folosiți o altă aplicație software, este posibil ca imaginile să nu fie corect importate. • Marcați și deplasați simbolul de drive peste cel de „Pubelă” când folosiți un calculator Mac, iar camera va fi deconectată de la calculator. 55