Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Danois

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Danois

Kopier Indstilling af

Kopier Indstilling af skærm g / g / g Du kan kopiere film- og fotooptagelser med kameraet ved at bruge en smartphone. 1 Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen NEXT, og vælg derefter optagetilstand. MOVIE: Filmtilstand PHOTO: Fototilstand INTVL: Intervaloptagetilstand 2 Start "PlayMemories Mobile" på din smartphone, og opret Wi-Fi-tilslutningen. Hvis du ønsker oplysninger om smartphone-indstillinger, kan du se "Indstilling af Wi-Fi" på side 45. 3 Skift tilstanden på kameraet til kopieringstilstand på "PlayMemories Mobile"- skærmen på smartphonen. 4 Vælg de billeder, der skal kopieres. Bemærkninger • Før du aktiverer den smarte fjernbetjeningsfunktion, skal du opdatere "PlayMemories Mobile"-softwaren til den seneste (ver.3.1 eller nyere). • Du kan kopiere billeder til din smartphone, når kameraet er indstillet til en optagetilstand (filmtilstand/ fototilstand/intervaloptagetilstand). • Du kan kun ændre tilstand, når optagelse er i standby. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning Indeks 50 DK

Nyttige funktioner ved tilslutning af kameraet til din computer "PlayMemories Home"-softwaren giver dig mulighed for at importere film og stillbilleder på din computer for at bruge dem på en række forskellige måder. Gå til følgende URL for at installere softwaren. www.sony.net/pm/ Import af billeder Afspilning Rediger Se billeder med sporingsoplysninger og bevægelseshastighed. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning • Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at tilslutte kameraet til din computer. • Hvilke funktioner fra "PlayMemories Home", der kan bruges, er forskellige for Windows og for Mac. • Hvis du ønsker yderligere oplysninger om andre programmer, kan du besøge følgende URL. Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/ Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ Indeks 51 DK